Ändringar med anledning av Coronaviruset

Svenska kyrkan följer myndigheternas rekommendationer. I Onsala församling kommer en del verksamheter att pausas, flyttas fram eller ställas in.

DOP, VIgsel och begravning

Onsala församling tar myndigheternas rekommendationer och beslut på största allvar och agerar för att smittspridningen begränsas och att så få som möjligt drabbas. Det är en självklarhet för Onsala församling att vara med och ta ansvar och att vi visar stor omsorg om varandra.

 

Därför följer Onsala församling max 50 personer, oavsett lokal, när det gäller deltagande vid dop, vigslar och begravningar. De som samlas ska förstås inte tillhöra riskgrupperna eller ha symptom. Inför varje enskild förrättning för prästen en dialog med de närmaste kring utformandet av aktuellt dop, vigsel eller begravning.

Läs mer om begravning här

Följande verksamheter är inställda:

  • Guldkorn, 17/9, 22/10, 26/11
  • Församlingshelg om hoppet, 14-15 november
  • Öppna förskolan på Noas Ark
  • Måndagscaféet
  • Café juste inkl. stickcaféet på onsdagar

Församlingen körer är anpassade efter rekommendationer för körverksamhet under Coronapandemin. För mer info kontakta respektive körledare.