Foto: Royne Mercurio / Ikon

Låt oss be...

Om du vill be tillsammans med andra i Nyköping kan du göra det - digitalt eller fysiskt.

Bön är ett samtal med Gud. Du kan be hur som helst och om vad som helst, med ord eller tyst i hjärtat. Det är lika mycket en bön om du ber i en kyrka, i naturen eller på bussen från skolan eller jobbet.

Om du har svårt att formulera en bön, kan du ta hjälp av de tre orden tack, hjälp och förlåt. De flesta har ju något att tacka för, något som vi känner att vi behöver hjälp och stöd i, och något vi ångrar att vi har sagt eller gjort mot en annan människa.

be tillsammans 

Nyköpings församling välkomnar till att be tillsammans. Under sommaren bjuder vi några lördagar in till helgsmålsbön vid scoutstugan Ekebykullen. Information om plats, dag och tid finns i kalendariet.

tänd ljus i kyrkan

Går du ibland in i en kyrka för att tända ett ljus? Kanske du samtidigt formulerar din oro eller glädje över något i livet. Just det skulle kunna vara en bön till Gud. Välkommen till S:t Nicolai kyrka och Alla Helgona kyrka, som normalt är öppna dagtid.

någon kan be för dig  

När livet är jobbigt kan din bön ge hjälp och kraft från Gud. Men ibland underlättar det om någon annan vill formulera bönen. Om du vill kan du kontakta Nyköpings församling och be att få samtala med en präst eller diakon som kan lyssna på dina bekymmer och be för dig. 

Nyköpings församling publicerar varje vecka förinspelade andakter på sin Facebook-sida. Du hittar de digitala andakterna via www.facebook.com/svenskakyrkannykoping.