Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny

Samma himmel. Samma rättigheter. Olika verkligheter.

På söndag, den 3 mars, startar den årliga fastekampanjen för Svenska kyrkans internationella arbete. På sex veckor, fram till palmsöndagen den 14 april, är målet är att samla in 35 miljoner kronor. I år lyfts den humanitära situationen i världen, där 135 miljoner människor är i akut behov av stöd.

– Det är en enorm siffra som är svår att ta in, men bakom siffran finns människor som fått sin trygghet sönderslagen och lever i utsatthet och sorg, säger Eva Pérez Järnil, insamlingschef för Svenska kyrkans internationella arbete.

– Vi bor alla under samma himmel på samma jord – men lever med helt olika förutsättningar. Under fastekampanjen och i hela Svenska kyrkans internationella arbete arbetar vi för en mer rättvis värld.

Krig, våld och naturkatastrofer slår sönder många miljoner människors tillvaro varje dag och de som drabbas hårdast är de som från början har minst resurser eller saknar skyddsnät. Att rädda liv och lindra nöd är högsta prioritet när katastrofen är ett faktum. Därför stödjer Svenska kyrkans internationella arbete humanitära insatser över hela världen.

De gåvor som samlas in under fastekampanjen går till hela verksamheten och används där behoven är som störst. Det ger människor möjlighet att till exempel få tak över huvudet, delta i självhjälpsgrupper och vara aktiva i att bygga en ny vardag, att minska utsattheten och att resa sig starkare.

Kontakta gärna lokala församlingar för att få information om aktiviteter under fastekampanjen. Sök församling på svenskakyrkan.se/sokforsamling

Fakta

Fastekampanjen pågår varje år i sex veckor mellan fastlagssöndagen och palmsöndagen, i år från 3 mars till 14 april. I fastekampanjen engagerar sig tusentals frivilliga och anställda i Svenska kyrkans församlingar, för att sprida information och samla in pengar på många olika sätt.

Som en av Sveriges största biståndsorganisationer har Svenska kyrkans internationella arbete ett brett och omfattande arbete för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck.

Följ fastekampanjen på Facebook och Instagram via taggarna #fastekampanjen och #sammahimmel.

 

Svenska kyrkans internationella arbete...

  •  drivs av tron att alla människor har lika värde.
  • arbetar för alla människors rätt till mat, försörjning, trygghet, utbildning, hälsa och tro.
  • finns ofta på plats redan innan katastrofen inträffar – och stannar kvar efter den.
  • arbetar för rättvisa, fredliga och demokratiska samhällen som ger människor som lever i utsatthet förutsättningar att själva förändra sina liv.
  • kontrolleras av Svensk insamlingskontroll – vi hanterar gåvor på ett ansvarsfullt sätt.
  • är medlem i ACT-alliansen, Action by Churches Together, som är ett globalt samarbete mellan kyrkor och kyrkorelaterade organisationer, för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.