Prata med oss

Ny rapport: Brister i hantering av MR-risker i Sydafrikas platinaindustri

Företag som säljer utrustning till Sydafrikas platinagruvor har ett ansvar för att analysera de risker för människorättskränkningar som präglar verksamheten, och agera på dessa. Trots det finns få indikationer på att Sandvik och Atlas Copco, vars utrustning används i flera av gruvorna, försöker få kunderna att förbättra situationen för människor i platinaområdena. Det skriver Swedwatch i en ny rapport som lanseras vid gruvkonferensen Alternative Mining Indaba i Kapstaden idag.


 

Bakom rapporten, Carrying the cost – Human rights impacts in communities affected by platinum mining in South Africa, and the responsibilities of companies providing mining equipment (pdf), står även Svenska kyrkan och Afrikagrupperna. Fältstudien genomfördes i samarbete med Svenska kyrkans partner Bench Marks Foundation.

– Situationen för lokalbefolkningen och mänskorättsförsvarare i gruvområden i Sydafrika har förvärrats under de senaste fyra åren visar rapporten ”Carrying the costs”, säger Peter Svensson, Svenska kyrkans representant i södra Afrika.

Rapporten som är baserad på 600 intervjuer visar att utvecklingen snarare gått bakåt socialt, ekonomiskt och med ökad rättsosäkerhet. Varken näringslivet eller den sydafrikanska staten tar sitt ansvar för att fullfölja grundläggande principer om mänskliga rättigheter och socialt ansvar.

– Bench Marks Foundations arbete för att förbättra villkoren för lokalbefolkningen och få gruvföretagen och staten att ta sitt ansvar är viktigare än någonsin tidigare, säger Peter Svensson.

Läs mer på www.swedwatch.org 

Läs mer om gruvkonferensen Alternative Mining Indaba i Kapstaden