Konfirmation med mässa

Gamleby kyrka, söndag 30 augusti kl 14.

I slutet av konfirmationstiden kommer konfirmationsgudstjänsten. Den är en högtidlig avslutning, men okså något mer. 

Den är påminnelse om Guds löften i dopet. Ordet ”konfirmation” betyder två saker: att ge kraft och bekräfta.

Vid gudstjänsten kommer prästen att lägga händerna på konfirmandernas huvud och be att Gud skall ge de kraft i livet. I den handlingen får konfirmanderna också bekräftat att deras dop fortfarande gäller och att de är Guds barn.

Vid det här tillfället har konfirmanderna också en möjlighet att ”konfirmera”/bekräfta sitt dop, att de själva vill höra till Gud.

Välkommen!