Beställning gravskötselavtal

Sista beställningsdag 31 mars 2024

Här kan du enkelt teckna avtal för gravskötsel för ett år (1 april-31 mars). Sista dag för beställning är 31 mars. Välj ett av nedanstående fyra alternativ och fyll i de övriga uppgifterna. Revidering av kostnad kan komma att ske vid årsskiftet.

Priset avgörs av gravstenens bredd/planteringsyta.

Avtalet förlängs årsvis till dess att det sägs upp av beställaren. Efter undertecknat och registrerat avtal hos kyrkogårdsexpeditionen, skickas faktura. Gravskötsel och övriga tjänster som utförs är inte momspliktiga. Observera att om någon annan än gravrättsinnehavaren gör beställningen, krävs dennes medgivande.

Gravvård med bredd upp till 60 cm. I priset ingår vårstädning, jordbyte, gödsling, rensning av ogräs och vissnade blommor. Vattning två gånger per vecka, med början vecka 24. Åtagandet tecknas via avtal.

Gravvård med bredd 60-100 cm. I priset ingår vårstädning, jordbyte, gödsling, rensning av ogräs och vissnade blommor. Vattning två gånger per vecka, med början vecka 24. Åtagandet tecknas via avtal.

Gravvård med bredd upp till 60 cm. Avser samma innehåll som alternativ 1, men med plantering av sommarblommor. Plantering beräknas vara klar till midsommar. Åtagandet tecknas via avtal.

Gravvård med bredd 60-100 cm. Avser samma innehåll som i alternativ 2, men med plantering av sommarblommor. Planteringen beräknas vara klar till midsommar. Åtagandet tecknas via avtal.