Kyrkofullmäktige sammanträder

Församlingsbor i Mörrum-Elleholm är välkomna att närvara vid kyrkofullmäktiges sammanträde i Mörrums församlingshem torsdag 5 novmeber kl. 18.30.