Våra församlingar

Moheda och Slätthög-Mistelås.

Från och med den 1 januari 2024 så är Slätthög-Mistelås en enda församling. På ett sätt är det en stor förändring att ta bort en församlingsgräns, å andra sidan är det en liten förändring: församlingslivet fortsätter som tidigare med gudstjänst i båda församlingarna varje söndag och kyrklig helgdag.