Foto: Johannes Frandsen/IKON

Unikt initiativ med gratis terapeutiska samtal

Nyhet Publicerad Ändrad

En unik och kostnadsfri samtalsmottagning för äldre på Österlen erbjuds sedan i höst. – Behovet är stort. För många av dem vi möter är det första gången som de pratar med någon om det som tynger i livet, berättar en av initiativtagarna, Charlotte Engel, teologie doktor, diakon och verksamhetschef på Samariterhemmet Diakoni i Uppsala.

Tillsammans med legitimerade psykoterapeuten Ulla Arnell, 85 år, utvecklades idén till de båda samtalsmottagningar för äldre som nu blivit verklighet.    

Samariterhemmet Samtalsmottagning för Äldre i Uppsala öppnade i februari 2020. Idag genomför elva legitimerade psykoterapeuter drygt 900 terapeutiska samtal per år. Samtalsmottagningen på Österlen är däremot nyöppnad.

- Ett samhälle utan äldre är som ett träd utan rötter. De behöver känna sig hoppfulla, stolta och tas i anspråk. Det är ett otroligt privilegium att få tala med våra äldre. De är ovärderliga och makalösa, säger Charlotte Engel.

Ålderism präglar 

Sverige är präglat av ålderism, det vill säga stereotypa föreställningar eller diskriminering som utgår från människors ålder. I takt med att åren går sjunker vårt värde, till exempel på arbetsmarknaden.

- Samhället premierar prestation och produktivitet. Vi pratar inte så mycket om själen och andra kvaliteter. Vi tillåts inte att åldras. Det handlar både om synen på oss själva och omvärldens syn.   

Hur har responsen och mottagandet varit till den nya samtalsmottagningen? 

- Mycket positivt! Stiftsstyrelsen i Lunds stift är med och stöttar satsningen. Dessutom gick tre församlingar samman: Gärsnäs, Tomelillabygden och Simrishamn. De har alla varit fantastiska och bidrog med medel med en gång. Simrishamns församling har även ställt upp med en fysisk mottagning, en lokal där vi kan ta emot. Vi erbjuder även terapeutiska samtal per telefon eftersom Österlen är stort.

Finansieringen är alltså i hamn för det första verksamhetsåret. Tanken är att satsningen ska bli långsiktig och stabil. Modellen har Charlotte Engel, som numera har sin bas i Hammenhög på Österlen, utvecklat. Upplägget används framgångsrikt av Samariterhemmet Diakoni i Uppsala men är gjord för att spridas på andra platser.

Många är 90 plus 

Den publika lanseringen på Österlen ägde rum i början av november men det första samtalet genomfördes den 30 september. Två månader senare, den 30 november, hade 58 terapeutiska samtal genomförts. Redan har antalet terapeuter utökats från 4 till 5 och i februari 2022 börjar en sjätte.

"Ett samhälle utan äldre är som ett träd utan rötter. De behöver känna sig hoppfulla, stolta och tas i anspråk. Det är ett otroligt privilegium att få tala med våra äldre. De är ovärderliga och makalösa", säger Charlotte Engel. Foto: Privat

Samariterhemmet Samtalsmottagning för Äldre erbjuder inga långa terapeutiska behandlingar, utan mellan ett till 10 terapeutiska samtal.

- Kortare samtalsserier är det som fungerar väl för den här gruppen. Snittåldern på de som deltar är mellan 72-74 år men många är 90 plus.

Egen erfarenhet av att åldras  

Det har visat sig att äldre har svårt att få terapisamtal av andra som tillhör samma generation. En viktig princip har därför varit att alla terapeuterna är ”ålderskompetenta”, det vill säga att de har både kunskap om äldre och åldrande samt egen erfarenhet av att åldras. Terapeuterna, både i Uppsala och på Österlen, är mellan 60 år och 85 år.

- Det gör att samtalen blir av en unik karaktär och ömsesidighet, poängterar Charlotte.

Har de äldre på Österlen hittat fram till verksamheten?

- Ja. Intresset och det lokala engagemanget är stort och svarar upp mot tydliga behov. Vi kommer därför att utöka samtalstiderna successivt.

Det talas mycket om den ökande psykiska ohälsan bland yngre men vi hör inte mycket om äldres psykiska ohälsa. Delar du den bilden? 

- Ja. Och ändå är det många som tampas med tunga tankar. Det rör ofta sådant som ensamhet, ångest, relationer till barn, förluster och livsrevision. De äldre vi möter talar om hur läkare vill bota genom medikalisering och ordinerar piller i stället för samtal. De får inte det kvalificerade stöd som de behöver, menar Charlotte.

- Det behövs en bred repertoar av stöd. På samtalsmottagningen har vi möjlighet att exempelvis hänvisa till diakoner för fortsatta stödsamtal.

Åldersrika trötta på tomt prat

I livets slut komprimeras allt, man minns det som hände när man var barn och ung. Att inte få dela dessa tankar med någon, kan vara ett lidande i sig. Charlotte berättar att många äldre är ovana vid att tala om sina svårigheter. Det är en generationsfråga.

- När en person som är 90 plus för första gången öppnar sig och sätter ord på sina känslor blir man som terapeut gripen och rörd. Många verksamheter för äldre i samhället och i församlingar består av träffpunkter med fokus på trivsel. Det är bra att dessa trevligheter finns, men de kan även vara ett uttryck för ålderism – som om äldre inte har andra eller djupare behov. Vi får ofta höra av äldre att de är trötta på ytligheter och tomt prat.

Äldre hörs inte, syns inte. Det är en tyst grupp kan man konstatera.

- Ja, de är också kraftigt underrepresenterade i regering och riksdag. Äldre behöver tid, utrymme och hjälp för att höja sin självkänsla. Åldrande är inte avveckling utan utveckling, slår Charlotte fast.                  

maria.c.lundstrom@svenskakyrkan.se

FAKTA 

Församlingarna i Gärsnäs, Tomelillabygden och Simrishamn har tillsammans med stiftsstyrelsen i Lunds stift bidragit med 150 000 kronor vardera till Samariterhemmet Samtalsmottagning för Äldre Österlen. Målet är en stabil, långsiktig finansiering och en fortsättning på verksamheten.

Samtalsmottagningen bygger enkelhetsprincipen. Äldre som bor på Österlen kan själva ringa och boka kostnadsfria terapeutiska samtal. Mottagningen har telefontid på tisdagar klockan 09-11 på telefonnummer 073-020 45 19.   

Samariterhemmet Diakoni i Uppsala grundades 1882. Det är en självständig, icke vinstdrivande stiftelse inom Svenska kyrkan.