En man och en kvinna sitter i en soffa.
Foto: Maria Lundström

Unga ledare är ovärderliga och en nyckel till lyckat konfirmandarbete

Nyhet Publicerad Ändrad

Från noll konfirmander till en överfull grupp på 54 och fler som hade velat delta. Vilket lyft för konfirmandarbetet i Torns församling utanför Lund! Vad är receptet?

Smittande entusiasm, brinna för det man gör, våga gå ut och tala för ”varan”, ta reda på vad de unga själva vill ha och unga ledare. Det är några av ingredienserna som är nyckeln till ett lyckat ungdomsarbete berättar prästen Cecilia Cardona Castro och pedagogen Isak Strand.  

De tar emot i nya församlingsgården i Stångby. Byggnaden, som innehåller ett större kyrkorum, invigdes 2022 och har blivit en stor succé.

-Nu är vi kyrka mitt i byn! Vi finns jättenära Prästängsskolan och Torns IF:s fotbollsfält. Vi kan jobba långsiktigt och tar emot alla åldrar, från småbarnsåldern och uppåt.

I rummet bredvid jollrar småbarn. Och mycket riktigt, det kryllar av barnfamiljer och unga människor här. Torns församling är den yngsta församlingen i pastoratet. Medelåldern är 30 år.

Beachflagga utanför församlingshem.
Den nya församlingsgården ligger mitt i byn Foto: Maria Lundström

Från noll konfirmander till 54

När Cecilia Cardona Castro började i Torns församling 2019 och skulle starta upp arbetet hade församlingen inte haft några konfirmander på tio år. Cecilia trodde på pilgrimskonfirmander. Det landade i att bland annat vandra mellan kyrkorna i Lunds pastorat i samarbete med prästen Magnus Malmgren på Pilgrimscentrum i Lund. Sex konfirmander började 2019.

-Vi fick dispens, egentligen ska en grupp bestå av minst tio. Men ju mer jag kom in i församlingen insåg jag att fotboll var grejen här, särskilt med Torns IF som Stångbys ungdomsmagnet.

Pilgrimskonfirmationen lades ner. Fotbolls- följt av sportinriktning tog vid. Det första året med det nya upplägget, 2021, deltog 36 ungdomar. 2022 var siffran 34. Isak Strand tillkom som efterlängtad resurs, först som pedagog på timmar och från januari 2023 på heltid.

En man och en kvinna sitter i en soffa och samtalar.
Isak Strand Cecilia Cardona Castro i ungdomsrummet Torns församlingsgård Foto: Maria Lundström

Lyxproblem och glädje 

-I år har konfirmandarbetet exploderat. Vi har gjort ett överintag på grund av det stora intresset. 54 konfirmander är anmälda och ännu fler vill delta, konstaterar Cecilia.

-Detta med logistiken blir en grej – när 54 ungdomar ska fika, äta eller transporteras. Men det är ett lyxproblem. Jag är jätteglad för att så många deltar! Det ger mycket glädje, energi och då kan man se förbi utmaningarna, tycker Isak.  

Knyta an på ett naturligt sätt

Det bästa är att 15 tidigare konfirmander nu är unga ledare och deltar aktivt i arbetet. Just unga ledare vill Cecilia och Isak avslutningsvis särskilt lyfta fram:  

-De är ovärderliga och den främsta nyckeln till framgång! De får konfirmanderna att knyta an till de andra unga på ett naturligt sätt. De får dem också att känna sig hemma och trygga i gruppen.

Text: Maria Lundström

Fakta

Konfirmandarbetet i Torns församling

Konfirmandarbetet i Torns församling leds av prästen Cecilia Cardona Castro och pedagogen Isak Strand, bådas tjänster har fokus på barn, ungdom och familj. Cecilia är präst sedan 2018. Isak började som ung ledare i Lunds domkyrkoförsamling 2008 och blev vaktmästare där från 2014.

Konfirmandläsning med inslag av sport

Med start tredje advent sker konfirmationsläsningen i församlingsgården med många inslag av sportaktiviteter. Isak är även aktiv som tränare för Torns IF. Mycket av idrottskompetensen kommer även från de unga ledarna. På sommaren åker konfirmanderna på ett uppskattat läger till Stenbräcka på Tjurkö i den blekingska skärgården.  

Torns församling har sex kyrkor

Torns församling består av sex kyrkor

 • Stångby
 • Vallkärra
 • Västra Hoby
 • Håstad
 • Igelösa
 • den avsakraliserade kyrkan i Odarslöv.

Cecilias och Isaks bästa tips

 • I Torns församling används Frälsarkransen som kärna och metod i undervisningen. - Den är tydlig och tillåtande. Den rymmer alla aspekter av livet: Dopet, Gud, kärlek, sorg, död och svåra känslor. Unga idag har behov av att prata mycket om sina känslor, säger Cecilia och Isak.
 • Gör en noggrann omvärldsanalys. Utgå inte bara från vad du själv tycker är kul. Du är anställd för att tjäna församlingen. Vad behövs i just i din församling? Hur ser befolkningsstrukturen ut?
 • Förnya, skapa nytt. Använd inte gammalt material. Håll materialet och uppläggen levande.
 • Gör fotarbetet. Vänta inte på att de unga ska komma till församlingen med någon sorts automatik. Våga lämna kyrkan. Våga visa dig på i skolor, vid träningstillfällen och på alla möjliga arenor och berätta om konfirmationen och upplägget.
 • Knyt unga ledare till konfirmationsarbetet. De är bra förebilder för de yngre och har pejl på ungdomsvärlden. Dessutom är mun-mot-mun metoden det garanterat bästa sättet att nå ut till nya potentiella konfirmander. Den bästa PR står de unga själva för.
 • Gå ihop med andra. I Lunds pastorat gör man en gemensam konfirmationskampanj varje år. Tillsammans kan man satsa mer och synas brett.
 • Bland det mest populära i Torns församling är After school-verksamheten. After-school är ett bra sätt att lära känna traktens unga och börja skapa intresse för att bli konfirmand. Efter skolan kommer mellan 60-100 barn och unga till församlingsgården. I Stångby finns ingen fritidsgård.