Foto: Camilla Lindskog

Lunds stift gläds åt tio nya diakoner

Den 5 september vigdes tio nya diakoner - fem kvinnor och fem män - till tjänst i Lunds stift av biskop Johan Tyrberg. Den glädjefyllda vigningsmässan ägde rum i Lunds domkyrka.

Med anledning av den rådande pandemin var det endast möjligt för medverkande och inbjudna gäster att delta på plats i domkyrkan. Diakonvigningen direktsändes på Lunds domkyrkas Youtube-kanal: youtube.com/user/lundsdomkyrka och på biskop Johans Facebooksida: facebook.com/biskopjohan/. 

Här kan du läsa mer om de nya diakonerna, se på bilder och få veta var de tjänstgör!