Foto: Camilla Lindskog

En kyrka driven av mission

Nyhet Publicerad

Ordet mission väcker känslor – det har jag märkt när jag frågat personer om vad mission betyder för dem. En del tycker att ordet är svårt för de tänker på missionärerna som följde med kolonisatörer från Europa till Latinamerika på 1500-talet. Andra tycker att vi kristna behöver bli bättre på att berätta för andra om vår tro och blir därför glada när de får höra att mission är en av Lunds stifts prioriteringar.

När du hör ordet mission så kanske du tänker på berättelser om modiga kvinnor som reste till Afrika för att bygga skolor och sjukhus? Eller så minns du en bild av européer med tropikhjälm i prekära situationer? Sant är att många, särskilt kvinnor, med risk för eget liv reste till Afrika, Indien och Kina och etablerade sjukvård och utbildning. Många i dessa områden uttrycker fortfarande stor tacksamhet för detta. Men när Lunds stift nu bestämt sig för att satsa extra på mission är det inte Afrika och Asien det handlar om – det är Sverige.

Mission är att berätta om Jesus Kristus och att i ord och handling låta världen få veta vad Gud gjort och gör. Evangelierna beskriver vid flera tillfällen att Jesus, efter att ha gjort mirakel som väcker förundran, uppmanar dem som bevittnat undret att inte berätta om det (till exempel Matteus 8:4). Men i alla evangelierna och i Apostlagärningarna uppmanar Jesus före himmelsfärden lärjungarna att berätta om det de fått veta om Guds närvaro och handlande. Det är mission.

Mission är att berätta om Jesus Kristus och att i ord och handling låta världen få veta vad Gud gjort och gör.

Biskop Johan Tyrberg

När det gäller engagemanget för andra länder ser jag det som något mer än mission. Det handlar om att inse att kyrkan är global, världsvid, och att människor i hela världen bär på en levande tro på den uppståndne Jesus Kristus. I samtal med kristna från olika delar av världen kan vi förstå ännu mer av vår egen tro och i gemenskap med andra utveckla vår kyrka också på hemmaplan.

Under hösten 2022 har alla präster och diakoner i stiftet kallats till konvent på temat mission. Vi har läst boken ”En kyrka driven av mission”, som är skriven av några av stiftets präster och diakoner, och vi har lyssnat till föredrag och panelsamtal. I och med detta hoppas jag att mission ska bli ett ämne som aktualiseras alltmer i församlingarnas arbete.

Det vi fått i dopet, i mötet med den uppståndne och levande Jesus Kristus, i bön och i församlingens gemenskap, är större än att vi kan behålla det för oss själva. Vi får säga som Petrus och Johannes i Apostlagärningarna 4:20: ”Vi kan inte tiga med vad vi sett och hört”. Många har fäst uppmärksamhet på det Jesus säger i Matteus 28:18–20: ”… gå ut … gör lärjungar … lär dem …” Men det viktigaste är kanske ändå: ”Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”. Det är inte i vår egen kraft vi bedriver vår mission, det är Jesus Kristus själv som sprider sitt evangelium – och vi får lov att vara med!

+Johan