Foto: Therése Weisz

Två luleåstiftare i ledningen för Kyrkornas världsråd

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans delegater Julia Rensberg och Celina Falk har valts in i centralkommittén för Kyrkornas världsråd. Det skedde under den pågående generalförsamlingen i Karlsruhe, Tyskland. Båda är boende inom Luleå stift.

Sedan förra mandatperioden finns Celina Falk, Luleå, i Kyrkornas världsråds centralkommitté. Nu får hon sällskap av Julia Rensberg, Jokkmokk, som är den enda representanten för de arktiska urfolken. Hon ser nu fram emot att driva frågor om klimaträttvisa, ursprungsfolks rättigheter och skydd av marker.

– Frågorna har fått en del plats här i Karlsruhe, och jag hoppas att det också kommer att ge avtryck i rapporten från mötet som kommer att styra centralkommitténs arbete under de kommande åren, säger Julia Rensberg.

Celina Falk berättar att arbetet för fred och rättvisa fortsätter, på många sätt. Vilka de specifika frågorna blir beslutas under generalförsamlingens sista dagar.

– Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med de strukturella frågorna för att bygga ett än mer inkluderande och starkt Kyrkornas världsråd. Med nya personer i centralkommittén kommer givetvis nya perspektiv, vilket är både positivt och utmanande, säger Celina Falk.

Ytterligare en svensk delegat blev invald i centralkommittén, Emma Gunnarsson från Equmeniakyrkan.

Kyrkornas världsråd

  • Kyrkornas världsråd grundades 1948 i Amsterdam.
  • Det är den största ekumeniska organisationen i världen med 352 medlemskyrkor i 120 länder som representerar närmare 600 miljoner kristna världen över.
  • Det övergripande målet är att arbeta för enhet mellan världens kyrkor och att samarbeta för fred, rättvisa och hållbarhet.
  • Det administrativa sätet finns i Genève, Schweiz.
  • Generalförsamlingen samlas vart åttonde år för att fatta beslut, göra gemensamma uttalanden och sätta riktningen för arbetet under de kommande åren.

Kyrkornas världsråds centralkommitté

Centralkommittén är Kyrkornas världsråds styrande organ med uppgift att säkerställa att det arbete som beslutats om blir genomfört. Den väljs av generalförsamlingen och består av 150 medlemmar från åtta regioner i världen.