Askgravplatser

Gravsättningen på askgravplats är ett gravskick som har minneslundens karaktär men där platsen är känd. Någon skötsel från de anhörigas sida behövs ej. Gravplatsen upplåts med gravrätt på 25 år som kan förnyas. Den är avsedd för en eller två urnor i förgängligt material. Gravsättningen kan ske med eller utan de anhörigas närvaro.

Pastoratet har anlagt fyra askgravplatser i Ullervad, Lugnås, Björsäter och Odensåker.

En avgift uttages för gravplatsen. I avgiften ingår:

- Gravrätt i 25 år.

-Skötsel av gravplatsområdet inklusive borttagning av vissna blommor i vas.

- En natursten med tillhörande namnplatta i oxiderad brons.

Avgiften är:

-Första gravsättningen 6000 kronor. Avser sten, bronsplatta och skötsel.

-Andra gravsättningen 1300 kronor. Avser ny bronsplatta.

Blommor i vas och ljus och gravlyktor tillåts.

Plantering av blommor och växter tillåts ej.