Gudstjänst

Läs om andakt, gudstjänst, mässa och meditation.

Andakt

Under en andakt samlas vi för att be, läsa någon typ av text att reflektera över och eventuellt sjunga någon sång. Andakten är en öppen och fri form som kan ha olika teman.

Gudstjänst

En gudstjänst innehåller också bön, textläsning och sång. Däremot finns det tydligare riktlinjer kring formerna, så som textläsning enligt kyrkoåret, predikan och psalmsång. Det finns olika typer av gudstjänster och viss anpassning utifrån målgrupp. En sinnesrogudstjänst är uppbyggt kring sinnesrobönen och har en utformning inspirerad av AA-rörelsen. Här brukar ofta någon av deltagarna dela en viktig livserfarenhet med övriga besökare. Det finns även ofta inslag av rörelse, så som att gå runt och tända ljus eller skriva böner på lappar, och en avslutande del där deltagarna står i en ring. En familjegudstjänst brukar ha ett tema enligt kyrkoåret, men med en predikan som är anpassad till barn. Oftast fokuseras det endast på en text och barnen brukar vara delaktiga i gudstjänsten via sång eller dramatiseringar. En musikgudstjänst kan liknas vid en konsert som innehåller textläsning och predikan. En friluftsgudstjänst är oftast utomhus, har färre liturgiska inslag och är inte lika högtidligt utförd. Söndagsgudstjänsten instiftades år 1986 och fanns till för att tydliggöra skillnaden mellan en vanlig söndagsgudstjänst och en högmässogudstjänst.

Mässa

En mässa är som en gudstjänst, men den innehåller även instiftelseord och nattvard. Det finns många olika typer av mässor, så som vardagsmässa/veckomässa, söndagsmässa, temamässa och familjemässa. Den mest högtidliga mässan är högmässan. Den har sina rötter i den äldsta kyrkans tid och har därför en traditionell och allmänkyrklig form som påminner om den katolska mässan.

Meditation

I kyrkans liv har man alltid betonat vikten av balans mellan vila, bön och arbete. Kristna har sedan fornkyrkans tid praktiserat ordlös bön, kontemplation, för att nå stillheten bortom tankar och ord. När jesuitmunkar mot slutet av 1800-talet kom i kontakt med zenbuddistiska munkar i Japan upptäckte de stora likheter och tog intryck av den japanska ”za-zen” metoden. Ur detta möte växte den meditationsform fram som används i många församlingar runt om i Sverige. Za-zen betyder ”Att sitta sig till stillhet”. Genom kroppens stillhet i en vaken vila kan vi långsamt närma oss stillheten i vårt innersta. Kroppshållningen, andningen och ett öppet sinne är grunden i meditationen. Det finns olika sittställningar, men gemensamt för dem är att man sitter i balans, i kroppens lodlinje och med så lite spänning som möjligt. Sittställningen gör det möjligt att spänna av och ger utrymme för andningen. Genom den fria andningen och genom att låta våra tankar komma och gå kan vi nå yttre och inre stillhet.

Meditationen påverkar både kropp och själ. Det är en trygg och långsam metod som tränar vår vilja och uthållighet. Det är också en utmärkt metod för stresshantering och den sänker blodtrycket. Meditation är en mycket långsam process. Den som börjar meditera behöver förutom ett öppet sinne, en stor portion tålamod och uthållighet. Vi börjar alltid med en gemensam avspänningsövning. Sedan finns det möjlighet för en kort introduktion för dig som är ny. Därefter mediterar vi i ca 20-30 min. För dig som kommer för första gången har vi också ett kort uppföljningssamtal efter meditationen, då det finns möjlighet att ställa frågor.