Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Internationell kväll

Cafékväll om SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko 18 april

Att bo och driva skola i Betlehem och Jeriko

SIRA-stiftelsen har sedan början av 1990-talet bedrivit skolverksamhet för barn med inlärningssvårigheter i Betlehem och Jeriko i Paestina. Skolorna har sammanlagt drygt 130 elever mellan sex och tolv år och är öppna för barn från både kristna och muslimska hem och från alla samhällsgrupper. Utgångspunkten är den kristna grundtanken om allas lika värde. Därigenom vill SIRA bidra till arbetet för fred och samförstånd.

SIRA-skolorna tar emot elever som behöver extra stöd men inte kan få det i den vanliga skolan. Genom undervisning i små klasser med specialutbildade pedagoger och anpassat studiematerial gör eleverna framsteg som bidrar till ökad självkänsla. Efter ett par år i SIRA-skolan slussas de tillbaka till den vanliga skolan.

SIRA är en stiftelse med svensk styrelse men all personal är palestinsk. Verksamheten finaniseras med bidrag och gåvor från organisationer och enskilda.

Gunnar och Ann-Kristin Falkeby berättar om sitt engagemang i SIRA-skolornas verksamhet i Palestina.

Onsdag 18 april i Hemgården, Ljungskile

18.30 café

19.00 program

 

Välkomna!

SIRA Jeriko
Stöd åt varje elev
Träning siffran 1
Lektion
SIRA Betlehem
Rast i Betlehem
Även föräldrarna går i undervisning