"Bland det roligaste jag vet"

Ärkebiskopen på besök i stiftet

Biskop Martin Modéus och ärkebiskop Antje Jackelén utanför Pilgrimscentrum i Vadstena. Foto: Daniel Lönnbäck

När ärkebiskop Antje Jackelén gjorde en blixtvisit till Linköpings stift i slutet av februari stod klimatarbetet i fokus. Men även frågor om lyckat flyktingmottagande och suicidprevention hanns med under dagen i Aneby och Vadstena tillsammans med biskop Martin Modéus.

Målet var att få se konkreta exempel på hur man kan arbeta med hållbarhetsfrågor, gärna ihop med övriga civilsamhället.

- Jag försöker göra den här typen av studiebesök någon gång per termin. Det är bland det roligaste och mest givande i mitt arbete – och helt nödvändigt för att kunna företräda Svenska kyrkan. Jag behöver känna pulsen lokalt, sade hon.

Förmiddagen i Aneby kyrka inleddes med att kyrkoherde Peter Andreasson och kommunikatör Karin Dahlin berättade om pastoratets arbete med Svenska kyrkans miljöcertifiering.

- Fas 1 tog oss fyra år, en tid med många konkreta åtgärder. Personalen har utbildats i eco-driving, vi har bytt gamla pannor till värmepumpar, vi har köpt en elbil, utanför kyrkan finns numera en laddstolpe för elbilar, sade Karin Dahlin till ljudet av byggnadsställarbetare utanför fönstret. Peter Andreasson förklarade:

- Taket ska förses med solcellspaneler. Vi gör ett klimatkliv genom att avyttra värdepapper och investera dem i solceller på tre platser i pastoratet. Sett över en tioårsperiod kommer det att ge bättre avkastning än värdepapper.

Nu i fas 2 handlar arbetet mer om mjuka frågor, inte ny teknik. Och det är en mycket större utmaning menade båda.

- Hur talar vi om att vi behöver äta mer vegetarisk mat, här i en bygd med många köttbönder?

- Hur möter vi klimatuppgivenheten som många människor känner? Kan vi göra det i gudstjänsten? Ska vi utveckla nya riter som förmedlar hopp? Här behöver vi hjälp och vi efterlyser goda exempel, sade Peter Andreasson och fick svar från ärkebiskopen:

- Biskopsmötet håller på att uppdatera Biskopsbrevet om klimat från 2014. Det innehåller ett kapitel om själavård som förhoppningsvis kan bidra till det du efterlyser.

När den ekologiska hållbarheten avhandlats presenterades en rad exempel på hur man i Aneby arbetar tillsammans för social hållbarhet. Kyrkorna, skolan, näringslivet, föreningslivet… flera av dess representanter fanns på plats för att berätta om allt från lyckat flyktingmottagande till suicidprevention hos unga. Inlevelsen var så stark att det fuktades i ögonen både hos dem som berättade och de som lyssnade.

Efter en klimatsmart lunch på rotsaksgratäng och falafel väntade Vadstena. Också där lyftes värdet av samarbete fram. Inne på Pilgrimscentrum tog föreståndaren Lars Cederlöw emot och där fanns bland andra Ann-Christin Nilsson Cedermo, tidigare energi- och klimatrådgivare i Vadstena kommun.

- Jag var ensam om att arbeta med hållbarhet och kände mig ganska isolerad. Då söker man gärna samarbetspartners utanför den egna organisationen, berättade hon.

Dessa hittade hon bland annat i Vadstena och Dals församlingar och i Pilgrimscentrum vilket lett till att Earth Hour utvidgats till Earth Week, späckad med olika aktiviteter och där finalen är en Earth Hour-konsert i Vadstena klosterkyrka med nedsläckta lampor.

- Vi är lite stolta över detta, log Lars Cederlöw.

Katarina Sandström Blyme
Texten publiceras i Kyrkans Tidning 14 mars

Fotnot: Earth Hour infaller lördag 30 mars 20.30-21.30.