Foto: Royne Mercurio

Fastan ger oss kärlekens perspektiv

Varje år när jag är med kompisar före påsk, tiden då man fastar, dyker det upp frågor som: Varför fastar vi? Hur fastar man? Och vad är meningen med fastan? Läs Nobar Ashjian tankar om fastan.

Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Jag läser i Jesaja 58: 6-7:

Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom. Vänd inte dina egna ryggen!”. 

När jag läser detta uppfattar jag det som att fastan är den tid då vi bör komma nära andra och vara mer kamratliga. Kärleken som vi har inom oss gör att vi sträcker en hjälpande hand till människor i nöd. Fastan hjälper oss att känna hur det är med de som svälter utan mat och vatten.

Varje dag ser jag på TV:n människor på flykt från krig, sjuka som inte får behandling och en far som gråter över sitt döda barn, då tänker jag – han kunde vara jag.

Att till exempel vara med i Act Svenska kyrkan och hjälpa människor i nöd ger lättande och en känsla av behag. Gud ger oss ett val och en möjlighet att utföra goda handlingar, så vi får ta chansen och hjälpa andra utan att förvänta oss något i gengäld.

Nobar Ashjian • Ideell i Skäggetorps församling