Foto: Erik Jäderqvist

Detta sker i församlingen under november månad

Månadsvis nedan lägger vi upp månads affisch om vad som händer i församlingen. Till exempel verksamheter och gudstjänstordningen.

På grund av de ökade restriktionerna i vårt län har vi blivit tvungna att fatta nya beslut kring verksamheter och gudstjänster i Linde bergslags församling.

Från och med i dag och till den 24 november firar vi inga gudstjänster i våra kyrkor.
Vi har heller ingen verksamhet under denna period.

Vi fortsätter naturligtvis med begravningar och varje fredag och tisdag sänder vi en digital andakt via Facebook www.facebook.com/lindebergslagsforsamling
och vår hemsida www.svenskakyrkan.se/linde-bergslags-forsamling
Här kan du också följa hur det blir efter den 24 november.