Palmkors
Foto: Ingrid del Castillo

Kyrka på nätet

Nyhet Publicerad Ändrad

Kan du inte komma till kyrkan kan kyrkan komma till dig. Här samlar vi information om digitala gudstjänster , livesändningar samt filmklipp med lokala andakter på sociala medier.

Andakt hemma

Digital Andakt

Förinspelade andakter varje söndag utgör ett komplement under pågående restriktioner. Tänd ett ljus och fira andakt hemma om du inte har möjlighet att delta i kyrkans söndags gudstjänster. Här samlas även tidigare andakter och information om gudstjänster på nätet.

En man torkar rent en köksbänk med en blå trasa.

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"I ett samhälle där ökad effektivitet är det högsta goda behövs motkrafter. Krafter som hjälper oss att se och leva i vardagens relationer. Krafter som hjälper oss att fokusera på det verkligt goda. Som påminner oss att slå oss ned vid Jesu fötter och lyssna till hans ord. " Läs tankar inför helgen av prästen Erik Ringheim.

John Sund  läser ur Bibeln

Påskens digitala andakter

Här samlas påskhelgens förinspelade andakter från år 2020 .

Person tittar på livesändning från gudstjänst hemifrån soffan.

Digitala gudstjänster och konserter

Om du inte har möjlighet att besöka en gudstjänst eller en konsert kan du delta digitalt. Sök i Svenska kyrkans gemensamma kalender efter något som passar dig – någonstans i landet.

Tändsticka som tänder ett släckt ljus.

Tänd ett ljus kl 19:00

Att förmedla hopp är något som många verkar göra och som vi alla behöver. Vår vänförsamling i Gloucester tänder ljus för oss från och med Jungfru Marie bebådelse dag. Gör det för dem och alla andra du tänker på. Guds ljus är alltid starkare!

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

Knäppta händer med grönmålade naglar.

Fira en enkel gudstjänst hemma

Om du inte kan eller vill fira gudstjänst i kyrkan, kan du fira en gudstjänst hemma. Det blir inte samma sak, men det blir bra.