Foto: Adobe Stock photos, Wikipedia commons

Fastekonserter 2024

Nyhet

Musik öppnar våra sinnen. Även år följer vi passionsberättelsen med hjälp av musik som hjälper oss att ta in passionsberättelsens djupa – och i förlängningen hoppingivande – budskap. Varje onsdag klockan 18.00 i fastan följer vi i Landvetter kyrka Passionsberättelsen ur Markusevangeliet.

Vi läser om händelserna som leder fram till Långfredagens kors: den första nattvarden, Judas svek, Petrus förnekande och folkets dom över Jesus.

Varje veckas tema fylls av musik för eftertanke och närvaro som berättar om livets utmaningar och om det trotsiga hoppet att det finns ett Liv efter Långfredagen.

Efter andakterna serveras enkelt kaffe.

Program – Fastekonserter 2024, onsdagar kl 18.

21/2: Musik av Edward Elgar

Musiker: Gustaf Malmsten
Präst: Margaretha Josefsson

28/2: Musik av Florence Price

Musiker: Gustaf Malmsten
Präst: Jörgen Magnusson

6/3: Musik av Otto Olsson

Musiker: Gustaf Malmsten
Präst: Margaretha Josefsson

13/3: Musik av Hilding Rosenberg

Musiker: Gustaf Malmsten
Präst: Peter Bratthammar

20/3: Musik av César Franck

Musiker: Gustaf Malmsten
Präst: Jörgen Magnusson

27/3: Musik av Johann Sebastian Bach

Musiker: Gustaf Malmsten
Präst: Peter Bratthammar