Foto: Johannes Frandsen/IKON

Kyrkan & skolan

Åk 6 - 7. Vi erbjuder upplevelsesamlingar för barn tillsammans med deras pedagoger. Vi lyfter fram livets frågor, funderingar och barns rättigheter.

läroplansenlig undervisning

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, där kyrkan inte är självklar för alla som den var förr. Men skolorna och Svenska kyrkan har många gemensamma värderingar och vi i kyrkan kan och vill vara en resurs i förmedlingen av värderingar, traditioner och vår kultur. Allt är utformat så att man ska kunna vara med oavsett religionstillhörighet. Vi arbetar utifrån läroplanens ord om Religionskunskap:

  • "En förståelse av det svenska samhället och dess värderingar fördjupas genom kunskap om de kristna traditionerna som dominerat i Sverige."
  • "Sådan kunskap ger också möjlighet till förståelse av västerländsk konst, musik och litteratur."
  • "Vid slutet av femte skolåret skall eleven kunna återge och levandegöra några grundläggande bibliska berättelse."

Förutom skolavslutningar i våra kyrkor,
så erbjuder vi även skolan följande för
barn från årskurs 6 till årskurs 7:


Årskurs 6

Våga vara kompis

årskurs 7

Livskunskap