Foto: Svenska kyrkan

KYNDELSMÄSSODAGEN 2 FEBRUARI

Gudstjänster i Kungsörs församlingen

HÖGMÄSSA KL.11:00 i Björskogs kyrka, sammanlyst
Bengt-Olov Hedlund, Per-Anders Berg
Kyrktaxi bokas senast fredag 31/1 kl.10-12, Tfn 0227-155 00

I templet finns Symeon och Hanna som är gamla och har väntat på,
och trott på Gud under hela sina liv.
Den heliga Anden har sagt till Symeon att han inte ska dö,
förrän han har sett Messias. Den som Gud har utvalt att rädda världen. När Symeon möter Josef och Maria tar han Jesus i famnen och prisar Gud. Han säger att nu när han har sett ljuset kan han dö i frid.

Ordet kyndel, som betyder ljus, hör ihop med en gammal tradition att fira
ljusfest den här dagen. Ljuset är därför den symbol för Jesus som hör till
kyndelsmässodagen.
Välkommen till gudstjänst!