22/11 Gudstjänst från Tärna kyrka

Domssöndagen (Drama "Han Som Alltid Väntar och de tre änglarna")