Rätt ålder för dop?

Det finns ingen övre eller undre åldersgräns för dop. Alla är lika välkomna!


När man döps som vuxen föregås dopet av samtal och undervisning om den kristna tron - kontakta oss så berättar vi mer.
När det gäller barndop så föregås dopet av ett dopsamtal med föräldrarna där dopets betydelse lyfts fram. När barnet sedan blir 14-15 år så inbjuder vi till konfirmationsundervisning som betyder att man bekräftar sitt dop.