Informationsbrev Nr 19 Januari -24

Välkommen till Knista församlings nyhetsbrev!

Från vår Kyrkoherde:
Under hösten har vi haft Johanna Korndahl provanställd som diakon efter Annette Wisser. Som kyrkoherde har jag efter noggrant övervägande beslutet att denna provanställning inte övergår till fast anställning utan kommer avslutas 31 januari 2024. (Johanna kommer inte att finnas med i verksamheten under tiden fram till detta datum.)
Kh Stefan Öberg

Inställt—möte om Förbön
Det planerade möte om förbön som skulle ha varit den 7 februari är inställt. 

Nya textilier
I samband med veckomässan kl 11.30 tisdag 30 januari på Kyrkans Hus tar vi i bruk nya altartextilier som har tagits fram av Fjugesta Vävstugan! Det finns också fina nya löpare till borden i Stora Salen på Kyrkans Hus.

Terminens bibelsamtal/veckomässor
Vi kommer att samtala kring Psaltaren—och möta texter som handlar om allt från lovsång till tvivel. Samtalen äger rum kl 12.30—13.30 på tisdagar i samband med veckomässan.

Veckomässa: kl 11.30
Enkel smörgåslunch (självkostnadspris). 12:00
Bibelsamtal: kl 12.30
Vårens datum 30 januari
20 februari
19 mars
23 april
28 maj
Mer information: Graham Jarvis 
graham.jarvis@svenskakyrkan.se (epost) eller 072 520 2897

Uppvaktningar
Under våren, när vi inte har en diakon i tjänst, undrar vi ifall det finns några ideella som kan tänka sig representera församlingen genom att uppvakta vid födelsedagar för äldre medlemmar i församling som fyller jämnt.

Om du skulle vara intresserad av att vara med och uppvakta kan du höra av dig till Anna Borglund: anna.borglund@svenskakyrkan.se eller 0585-31543.

Ekumeniska bönesamlingar
Vi har just avslutat det årliga Bönevecka för Kristen Enhet. Det har varit fint att se så bra uppslutning kring veckans olika bönesamlingar och andra gudstjänster.
Visste du att kristna i Lekeberg träffas för att be tillsammans en kväll i varje månad? Samlingarna är öppna för alla. Det finns möjlighet att föreslå ämnen för bön och att själv be—men det finns inga krav att man ”måste” be högt eller på ett visst sätt.

Datum/Plats för vårens samlingar: 
• 15 feb. Salem församling i Mullhyttan kl 18.00
• 25 mars Mullhyttans kyrka (under stilla veckan) kl 19.00
• 23 april Elim, Hackvad kl 19.00
• 21 maj Ebeneser, Binninge kl 18.00
• 6 juni Riseberga klosterruin kl 17.00

Vill du veta mer: kan du fråga Graham: 
graham.jarvis@svenskakyrkan.se eller 072 520 2897

Rastvärdar
Vi är just nu 9 personer som vistas på Lekebergskolan 7-9 för att bidra till en trygg stämning på lunchrasterna. Det finns plats för några fler—det skulle underlätta schemaläggningen (särskilt om någon av värdarna blir sjuk). Det gäller måndag till fredag kl 12-14. 
Kontakt person: Graham
graham.jarvis@svenskakyrkan.se eller 072 520 2897