Foto: Sandra Albertus

Johan Georg Reincke

   Murarmästare Johan Georg Reincke föddes omkring 1732 och gifte sig i Karlstad med Johanna Fredrika Brasch i november 1776. Paret fick två döttrar, som tyvärr avled tidigt.

1776 var också planerna på att omgestalta Domkyrkans kor åter igång efter ett antal hinder. Tyvärr var originalritningarna försvunna och kyrkan fick uppmätas på nytt av murarmästare Johan Georg Reincke, ritningar som ännu finns bevarade. De sändes under 1777 till arkitekt Erik Palmstedt som skapade tre förslag till nya korinteriörer. Palmstedt var entusiastisk inför uppdraget, då Karlstads domkyrka blev den enda stiftskatedral han fick omgestalta. Han ville se Domkyrkan som ett Panthenon (Karlstads domkyrka, Nyberg).

   Av ekonomiska skäl fick projektet läggas på is igen, men planerna bestod. 

I mars 1790 signerade Gustav III dokumentet som visade hur Domkyrkan skulle se ut och ett år senare skrevs kontrakt med murarmästare Reincke om att mura upp korväggen i kyrkan med absid och nischer.

   I april 1791 tog restaureringsarbetet sin början men redan den 7 maj avled Reincke av hetsig feber och man oroades både av den, men också av de ökande kostnaderna för bygget. I oktober samma år var dock murningen färdig.

   1792 invigdes det nya koret med altare och predikstol och i 230 år har de nu prytt Karlstads domkyrka. Vid invigningen den 22 juli 1792 sjöngs nuvarande psalm 4, Hela världen fröjdes Herran.

Byggmästare Reinckes sista arbete var alltså i Karlstads domkyrka, men han har byggt och ritat fler vackra byggnader i stiftet; 1773 Filipstads lasarett, 1774 Värmlands säby herrgård, 1777 Rudskoga kyrka och 1785 Filipstads kyrka.

   I Mikaelikyrkan, Arvika, gjorde han ett om-och tillbyggnadsförslag, med bland annat nytt torn, sakristia och korparti som bearbetades av Överintendentsämbetet och sedan genomfördes under 1780-talet. Han anlitades som sakkunnig vid syn av Åmåls kyrka redan 1760-talet och utvidgade långhuset i Gunnarskogs kyrka med korsarmar 1782-1783.

   Det gick emellertid inte alltid lika bra för Reincke. Hans ritningar för Nors kyrka, behövde kompletterades och själva arbetet fick han tillslut, på grund av försumlighet, överlämna till byggmästare Sven Hertz. 

   I Värmland nu och förr 1928, berättas att Reincke troligen var den som uppförde Karlstads gamla rådhus under 1760-talet. En byggnad som till utseendet ska ha påmint om Gamla gymnasiet, men som förstördes i den stora branden 1865.