Foto: Josefin Casteryd

Hemmaguider för julfirande

På grund av pandemin kommer julfirandet att bli annorlunda i år. Vi kan inte mötas i kyrkorna som vi brukar. Luleå stift har tagit fram två guider som kan inspirera till firande på hemmaplan; Fira jul - där du är och Fira julandakt med barn.

Stiftsadjunkterna Pär Parbring och Maria Klasson Sundin har gjort de nya guiderna, som innehåller psalmer, bibeltexter och böner. Ett fint komplement till de gudstjänster som sänds via radio, TV och på internet!​

Här kan du ladda ner guiderna:

Foto: Kristin Lidell