Foto: Christy /Ikon

Flickor med rätten att inte gifta sig

Nästan var fjärde indisk flicka gifts bort som barn. Men det går åt rätt håll, bland annat tack vare människor som Polly Mondal. Hon jobbar för Act Svenska kyrkans indiska partnerorganisation med ett omfattande jämställdhetsprojekt i staden Kolkata i östra Indien.

Traditionen med tvångsäktenskap är fortfarande vanligt förekommande i många delar av Indien. Enligt indisk lag får endast myndiga personer gifta sig men ändå gifts nästan var fjärde flicka bort som barn. Flickans föräldrar förväntas dessutom betala den blivande makens familj. Denna sedvänja leder till att döttrar ofta upplevs som en belastning för familjen.

- Statistiken visar att 1,5 miljoner flickor gifts bort varje år i Indien. Det sägs att vi har flest barnbrudar i världen. Ändå har det minskat, 2005 var det 47 procent barnbrudar men 2020 var det 23 procent. Men den siffran är också för hög, vi måste minska den! säger Polly Mondal som arbetar för Act Svenska kyrkans samarbetsorganisation Lutheran World Service India Trust (LWSIT) i Kolkatas slumområden.

Religiösa aktörer skapar förändring

Polly Mondal har vuxit upp på ett kristet barnhem. Hon inspireras av berättelserna om hur Jesus stod upp för människor som samhället såg ner på. Som vuxen har hon utbildat sig inom socialt arbete och jämställdhet och valt att arbeta via en kristen organisation. Polly menar att i ett land som Indien, där många traditioner och religioner lever sida vid sida, har religiösa aktörer ett särskilt ansvar att skapa förändring. Hon säger att religiösa ledare har unika möjligheter att vägleda människor, eftersom människor följer sina ledare och litar på dem i frågor om rätt och fel.

- Religiösa ledare har den främsta kraften att motivera människor, säger Polly.

Farligt att gifta sig som barn

Den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15 och 19 år globalt är att dö i samband med graviditet och förlossning. En flickas kropp är inte redo att föda barn. Global statistik visar också att barn som föds av barn löper större risker att drabbas av undernäring. Ett steg mot att undvika barnäktenskap är därför kunskapen om hälsorelaterade faror för mammor och barn. Polly berättar att en stor satsning görs för att utbilda föräldrar och flickor om farorna med barnäktenskap.

- Vi medvetandegör tonårsflickor och föräldrar. Vi försöker utbilda dem om vilka fördelar som finns att gifta sig och vilka som är de negativa effekterna som de kommer få möta i livet vid barnäktenskap, berättar Polly.

Tonårsgruppen ger kunskap för livet

Tonårsflickorna Mitu, Sunita och Nisha har deltagit i en av LWSITs tonårsgrupper som Polly ansvarar för i ett av Kolkatas mest utsatta bostadsområden. De sitter tillsammans och fnissar men blir också allvarliga; de berättar om vänner som gift sig och sedan blivit misshandlade av sina svärfamiljer.

- Många av mina vänner och släktingar har gift sig som barn. Men när LWSIT kom hit lärde de oss om barnäktenskap, vi ska inte giftas bort som barn, varken pojkar eller flickor, säger Mitu.
- Vi måste stoppa barnäktenskap i samhället. Tonårsgruppen har gett oss kunskap om detta och utbildat oss, bekräftar Nisha.

Flickorna säger alla tre att de inte vill gifta sig förrän de gått ut skolan och fått arbete. Och de har stora planer för framtiden. Nisha vill jobba som sminkör, Sunita vill designa kläder. Och Mitu vill utbilda sig till astronaut och arbeta för Nasa.

- Min dröm är att nudda rymden! säger Mitu, med ögon som lyser som stjärnor.