Babygudstjänst

Alla offentliga gudstjänster i kyrkan är från den 2 april inställda tills vidare för att skydda våra mest utsatta medmänniskor, pga spridningen av coronaviruset.

Två tisdagar per termin firar vi normalt babygudstjänst i S:t Ansgarskapellet, ingång "under" Högalidskyrkans torn.

Alla barn 0–10 månader med vuxen är välkomna till en gudstjänst på barnens nivå där alla fem sinnen aktiveras. Samspelet mellan barn och förälder stärks genom en gemensam sinnesupplevelse.

 

Babygudstjänster 2020

Se kalendariet för aktuell information.

Liselotte Granstrand

Högalids församling

Fritidsledare, Öppna förskolan

Mer om Liselotte Granstrand

Liselotte ansvarar för bl.a. öppna förskolan, söndagsskola, musiklekis, jul- och påskspel för förskolor, spädbarnsmassage, klädbytardagar. Arbetar även med sommarcaféet, mässa med små och stora, barngudstjänst och babygudstjänst