Familjerådgivning

Ibland fungerar inte kommunikationen och då finns möjlighet att söka hjälp hos Svenska kyrkans Familjerådgivning

Har du och din partner kommit in i en låst situation som inte går att förändra? Ibland är det skönt att ha en tredje oberoende person som finns där och lyssnar. Det som är bra kan nämligen oftast bli bättre och det som är svårt kan oftast förändras genom kommunikation. Familjerådgivningen kan hjälpa er att öka förståelsen för varandra och skapa en bättre kommunikation. Skapa en trygg miljö där ni i lugn och ro kan samtala om det som känns tungt och svårt i livet.
Familjerådgivningen hjälper par, familjer och enskilda i både kortare och längre samtalskontakter.
Vilken hjälp finns att få?
Familjerådgivning: 
...med målet att öka förståelsen för egna/andras värderingar och livsåskådningar och att finna vägar till förändring
Psykoanalytisk parpsykoterapi:
...där fokus ligger på parets relation och på den känslomässiga och ofta omedvetna innebörden i parets svårigheter.