Foto: Thomas Ekelund /IKON

Församlingsaftnar

Med ett blandat program riktar vi oss till alla människor, unga som gamla.

Församlingsaftnar i Hörby Församlingshem kl. 18.30
Anordnas av Hörby församlingskår

 

Församlingsaftnar i Svensköps församlingshem 19.00

Kyrkskjuts kan kostnadsfritt beställas genom Hörby taxi på tel. 0415-31 14 50