Under rådande omständigheter är mycket inställt eller omställt.

Detta gäller i Herrestads församling

På grund av den ökande smittspridningen i länet så har vi beslutat att ställa in eller ställa om verksamheten i församlingen. Alla grupper förutom konfirmand och öppna förksolan är inställda. Vi fortsätter att fira gudstjänst/mässa på röda dagar kl. 10:00 samt be varje vardag kl 12:45. Vid frågor kontakta kyrkoherde Ingvar Humlén på 070-388 08 48

Behöver du samtala med någon? Flera i vår personal är utbildade och vana vid samtal. Kontakta någon av oss du känner eller kontakta diakon eller präst.