Renovering av kulturarvet Östra Urnlunden

Sista etappen i den stora renoveringen av Östa Urnlunden kommer att genomföras under hösten 2022. Arbetet planeras att vara färdigt till allhelgonahelgen.

Större delan av renoveringen av kulturarvet Östra Urnlunden är nu genomförd. 

Resterande del, se nedan karta, kommer att renoveras under hösten 2022. Arbetet planeras att vara färdigt till allhelgonahelgen. 

 

Berörda gravrättsinnehavare kommer att kontaktas per post i god tid innan arbetet påbörjas. 

 

Östra Urnlunden, renovering 2022

Krematoriet i Helsingborg var ett av de första att byggas i Sverige och det invigdes 1929. Runt krematoriet har kvarter anpassade för urngravar anlagts i omgångar. Gravarna på krematoriets begravningsplats är små och gravstenarna är låga, detta ger en liten skala där många gravar tillsammans utgör en unik arkitektonisk helhet. Hela krematorieområdet, byggnader och gravkvarter, är skyddade av kulturmiljölagen (det som ibland kallas K-märkt) och området har även bedömts vara av riksintresse.