Renovering av kulturarvet Östra Urnlunden

Större delan av renoveringen av kulturarvet Östra Urnlunden är nu genomförd. 

Resterande del kommer att renoveras under 2022. 

 

Krematoriet i Helsingborg var ett av de första att byggas i Sverige och det invigdes 1929. Runt krematoriet har kvarter anpassade för urngravar anlagts i omgångar. Gravarna på krematoriets begravningsplats är små och gravstenarna är låga, detta ger en liten skala där många gravar tillsammans utgör en unik arkitektonisk helhet. Hela krematorieområdet, byggnader och gravkvarter, är skyddade av kulturmiljölagen (det som ibland kallas K-märkt) och området har även bedömts vara av riksintresse.