Öppen förskola för tvillingar

Inga träffar våren 2020. Mötesplats för vuxna med tvillingar. Sångstund och fika till självkostnadspris.

Solfångaren

Mariehällsvägen 72, Maria Park.
Tid: 9:00 - 12:00, andakt med sångstund 10:00.
Denna verksamhet har uppehåll, vi återkommer med mer information.