Foto: Maria Eddebo Persson

Härnösands stift har fått tre nya diakoner och en präst

I söndags vigdes en präst och tre diakoner till tjänst i Svenska kyrkan vid en gudstjänst i Härnösands domkyrka. Gudstjänsten leddes av biskop Eva Nordung Byström. Högtiden präglades av innerlighet och värme.

En högmässa med prästvigning är en högtidlig händelse. Det är få förunnat att få en sådan stämningsfylld inledning på sitt yrkesliv. Allvar och glädje präglade gudstjänsten i Härnösands domkyrka. De fyra vigningskandidaterna stod till synes lugna när biskop Eva Nordung Byström gav dem uppdraget att arbeta i kyrkan. 
– Åt er, ska nu anförtros uppdraget att vara präst eller diakon. Möt era medmänniskor med varsamhet och aktning. Sök Guds viljas väg tillsammans med dem och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett, säger biskop Eva Nordung Byström.

De ska nu börja arbeta i var sin församling i Västernorrland och Jämtland. De har en bred livs- och yrkeserfarenhet att luta sig mot. 

Praba Singham, 38 år, vigs till diakon och börjar arbeta i Sydöstra Jämtlands pastorat. Hon är uppväxt i Långsele och nu bosatt i Östersund. Hon har tidigare arbetat som socionom, bland annat arbetat inom socialtjänsten, som skolkurator och inom barn- och ungdomspsykiatrin i Östersund. Hon vill bli diakon för att kunna jobba med sin tro som centrum. 
– Jag har varit kristen länge och kände att jag ville ha ett jobb med Gud som fokus.

Helena Näsström, 52 år, vigs till diakon och börjar arbeta i Örnsköldsviks norra pastorat. Hon är uppväxt i Själevad och bosatt i Örnsköldsvik. Hon har en bakgrund som socionom och har arbetat nästan 20 år inom socialtjänsten i Örnsköldsvik. Det sociala arbetet som socionom vill hon inte släppa.

Sprid det glada och upprättande budskapet om Guds gränslösa kärlek, nåd och villkorslösa tro på oss, det evigt omslutande sammanhang som finns till för var enda människa i denna värld.

Biskop Eva Nordung Byström

– Jag vill bli diakon för att kunna fortsätta jobba med socialt arbete, men även kunna förmedla tro och allt vad det innefattar.

Elenor Andersson, 51 år, vigs till diakon, är uppväxt i Ljusdal och bosatt i Härnösand. Hon har en bakgrund som fritidspedagog på Brännaskolan i Härnösand och sedan 2015 som arbetsledande församlingspedagog i Härnösands pastorat. Hon blir kvar i pastoratet i sin nya roll som diakon, stationerad i domkyrkoförsamlingen. Hennes ingång till Svenska kyrkan var pedagogiken och det var där hon upptäckte diakonin. 
– Jag upptäckte att det finns ett yrke i kyrkan som innefattar hela mig: min personlighet och människosyn, min livs- och yrkeserfarenhet och kunskap. Jag vill genom min kristna tro kunna vara del i att skapa ett gott samhälle och möta människor i livets alla skeenden och olika livssituationer.

Noómi Hessel, 28 år, vigs till präst och börjar arbeta i Sydöstra Jämtlands pastorat. Hon är uppväxt i Linköping. Sedan i somras bor hon i Östersund, Tidigare har hon arbetat inom äldreomsorgen i Östergötland, i Stavanger och under studierna i Uppsala och Stockholm. Hon fick sitt kall i äldrevården. 
– Jag har jobbat mycket med palliativ vård där, alltså nära döden. Jag tycker också att det är roligt med teologi och jag har en stark tro.

Under gudstjänsten predikade biskop Eva Nordung Byström över evangelietexten som handlar om en ämbetsman som kommer till Jesus och ber honom bota hans son som ligger för döden.  
– Det verkar som om Jesus tolkade mannens önskan att bota hans son som ett krav på bevis för att kunna tro. Men att vara underhållare var verkligen inte Jesu kallelse. Hans uppdrag i vår värld var inte att ge oss häftiga eller ens fina upplevelser utan faktiskt just det som dagens rubrik säger: att skapa tro. Ändå agerar Jesus. Han möter mannen som den han är och där han befinner och tar hans rop på hjälp på allvar. Han gör det därför att ämbetsmannen ärligt kommer med sin oro och förtvivlan. Ämbetsmannens son blev frisk och ämbetsmannen fick uppleva ett under.

Biskop Eva avslutar sin predikan under vigningsgudstjänsten med att vända sig direkt till vigningskandidaterna: 
– Så gå ut i tjänst för Guds rike. Gå med glädje och frimodighet. Sprid det glada och upprättande budskapet om Guds gränslösa kärlek, nåd och villkorslösa tro på oss, det evigt omslutande sammanhang som finns till för var enda människa i denna värld. Var den gåva till kyrkan ni i vigningstjänsten är kallade att vara. Tjäna med stolthet kyrkan som i sin tur är kallad att vara en gåva till människorna, samhället och världen i vår tid. För vår tid är också Guds tid. Ja, nu är Guds tid! säger biskop Eva Nordung Byström.

Maria Eddebo Persson
2023-01-22

Bildtext: Övre raden från vänster: Domprost Kent Nordin och biskop Eva Nordung Byström.
Nedre raden från vänster: Praba Singham, diakon, Noómi Hessel, präst, Elenor Andersson, diakon och Helena Näsström, diakon.