Gunilla Forsling - ängel i de årliga julspelen.

Månadens medarbetare Gunilla Forsling

Nyhet Publicerad

Månadens medarbetare är en av alla våra volontärer. Möt Gunilla Forsling som varit engagerad som volontär i femton år. – Det är roligt att vara med i Internationella gruppen och som pensionär är det kul att kunna göra nytta, säger hon.

Gunilla Forsling är för vissa känd som ”ängeln”, just för att hon brukar spela ängel i de årliga julspelen.

– Vi spelar jul- och påskspel för förskoleklasser och årskurs ett varje år. På så vis får barnen lära sig om de kristna högtiderna, förklarar Gunilla. Förutom det är Gunilla engagerad i förbönsgruppen och i internationella gruppen i domkyrkoförsamlingen.

- Det roligaste är internationella gruppen. Vi ordnar kyrkkaffe, jul- och påskbasar och insamlingar till Svenska kyrkans internationella arbete, säger hon.

Bra gemenskap

Gunilla tycker det är en trevlig grupp att vara med i. Att som pensionär få känna att det går att göra nytta är viktigt. Men det kanske inte alltid är hur mycket pengar som samlas in som är det viktigaste.

– Vi handarbetar mycket tillsammans också, det tycker jag är kul! Det vi gör säljer vi på basarerna sedan. Det känns bra att pengarna går till internationellt arbete, säger Gunilla och fortsätter: personligen tycker jag att kampanjen mot kvinnlig könsstympning varit viktig att uppmärksamma.

 Ett kärt minne för Gunilla är när hon blev inbjudan till en konfirmandgrupp och fick berätta om sin resa till Eritrea. Det gjorde sedan att ett par av ungdomarna hjälpte till att ordna deras basar och att koka kaffe.

 – Man blir så glad när en ung konfirmand sedan kommer in i kyrkan på söndag, även fast konfirmationen är avklarad, säger Gunilla och ler.

Gemenskap i pastoratet

Om det nya pastoratet råder det delade meningar i församlingarna, det är tydligt. Det behöver ta lite tid menar hon. De utbildningar som ordnats för volontärer har varit uppskattade. Gunilla minns särskilt den heldag under förra hösten som hade temat själavård och kyrkoåret.

– För de som inte är så vana är det bra att prata om kyrkoåret. Sedan var det jättebra att få träffa folk från de olika grupperna i pastoratet. På dagen om själavård träffade jag exempelvis folk från Hemsö församling, det är kul, säger Gunilla.

Internationellt fokus

Stöd Svenska kyrkans internationella arbete.