Församlingsafton ”Svenska kyrkan och samerna” 17/9 KL 18.00 Biskopsgården.

Nyhet Publicerad

Biskop Eva Nordung Byström håller ett föredrag utifrån böckerna
Nomadskolorna och Vitboken om Svenska kyrkans relation med
samerna. Biskopsgården. Kaffe.

Som en del av: INSPIRATIONSVECKAN 2018, SVENSKA KYRKAN HÄRNÖSAND:
Tema "Allas lika värde"