Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsafton ”Svenska kyrkan och samerna” 17/9 KL 18.00 Biskopsgården.

Biskop Eva Nordung Byström håller ett föredrag utifrån böckerna
Nomadskolorna och Vitboken om Svenska kyrkans relation med
samerna. Biskopsgården. Kaffe.

Som en del av: INSPIRATIONSVECKAN 2018, SVENSKA KYRKAN HÄRNÖSAND:
Tema "Allas lika värde"