Söndagen den 17 maj får vi fira gudstjänst i kyrksalen igen

Nyhet Publicerad Ändrad

Förutsättningarna för att kunna fira gudstjänst igen i corona-tider läser du nedan

Att fira gudstjänst i Gustaf-Adolfskyrkan i corona-tider

Som församling ansluter oss till de riktlinjer som Nordkirche angett för gudstjänstfirande. Sammanfattningsvis innebär det:

 FÖRE GUDSTJÄNSTEN:

• Vid minsta tecken på sjukdom (hosta, snuva, feber, kroppssmärtor mm) vill vi att du ska avstå från att komma till kyrkan.

• Vi kan aldrig garantera en infektionsfri miljö. Vi kommer inte att avvisa någon som kommer till kyrkan, såvida man inte uppvisar sjukdomssymptom eller visar nonchalans för de uppställda reglerna. Vi rekommenderar att den som tillhör de riskgrupper som definierats skall avstå från att komma till kyrkan för sin egen hälsas skull.

• Distans - Det måste finnas ett avstånd på två meter i alla riktningar mellan personer som deltar. Personer i samma hushåll kan sitta närmare varandra.

• Alla som deltar i gudstjänsten skall bära mun-nässkydd, ett enkelt av tvättbar textil räcker.

• Hygien – Vi bidrar till att alla deltagare skall kunna hålla god handhygien genom att vi håller toaletter tillgängliga för handtvätt med tvål och vatten (rekommenderas), och vi tillhandahåller även handsprit utanför kyrkorummet.

• Vi avstår helt från att handhälsa eller kramas.

• Vi måste be alla gudstjänstfirare att skriva sina kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer) i en liggare utanför kyrkorummet. Denna information används bara för att spåra eventuella framtida infektionskedjor. Listorna kommer att förstöras efter fyra veckor.

• Antalet deltagare begränsas av vårt fysiska utrymme i kyrkorummet till max 21 personer (något fler om gemensamma hushåll delar bänkplats) plus tjänstgörande präst, musiker, solist och kyrkvärd. Gudstjänstdeltagare måste vara medvetna om att gudstjänsten kan komma att spelas in eller streamas direkt via t ex Facebook.

UNDER GUDSTJÄNSTEN:

• Gudstjänsterna kommer att hållas kortare än normalt. Vanlig psalmsång kommer inte att förekomma i gudstjänsten. Personer som läser eller sjunger solo skall hålla ett avstånd på fyra meter till närmaste annan person.

• Inga psalmböcker kommer att delas ut.

• Då högmässa med nattvard firas får man full del av sakramentet även om man bara tar emot brödet. För den som vill ta del av vinet kommer särkalkar att finnas att tillgå. Präst kommer att iaktta särskild handhygien vid mässfirande.

EFTER GUDSTJÄNSTEN:

• Ingen kollekt kommer att tas upp under gudstjänsten. Vid utgången kommer kollektskål att finnas tillgänglig vid utgången för att församlingen ska kunna lämna sitt bidrag.

• Kyrkkaffe kommer att serveras utifrån de aktuella begränsningar som regelverket bjuder för caféverksamhet.

• Det är inte tillåtet att samlas före eller efter gudstjänsten i grupper utanför kyrkan.

PE/2020-05-13