Foto: Margareta Schirmacher

Julgransplundring

Familjegudstjänst och julgransplundring för alla barn i församlingen söndagen, den 12 januari, kl 11

Välkommen på FAMILJEGUDSTJÄNST & JULGRANSPLUNDRING för alla barn i församlingen söndagen, den 12 januari, kl 11

Efter familjegudstjänsten samlas vi för fika i caféet och sen bjuder Petter Bjällö alla barnen på dans runt i hela huset, trapphuset, kyrksalen och sedan spänning vid fiskdammen.
Om du är medlem i församlingen anmäl ditt/dina barn till caféet så att vi vet hur mycket vi ska förbereda.

Maila din anmälan till martina.axen@svenskakyrkan.se