Kungörelse

Kyrkofullmäktige sammanträder tisdag 30 maj kl. 18.30 i församlingssalen, Västmannagatan 63.

Härmed inbjuds alla församlingsbor i Gustaf Vasa församling till Kyrkofullmäktiges sammanträde, tisdagen den 30 maj 2023 kl. 18.30 i församlingssalen, Västmannagatan 63.

Ärenden enligt anslagen dagordning.

Hälsar Ordföranden