Kungörelse

Kyrkofullmäktige sammanträder tisdag 31 maj kl. 18.30 i församlingssalen, Västmannagatan 63.

Kyrkofullmäktige i Gustaf Vasa församling kallas till sammanträde tisdagen den 31 maj 2022 kl. 18.30 i Församlingssalen, Västmannagatan 63.

Ärenden enligt anslagen dagordning.

Hälsar Ordföranden