Foto: Ikon

Stiftets uppdrag

Göteborgs stift – på Svenska kyrkans uppdrag sedan 1620. Göteborgs stiftskansli stödjer och inspirerar församlingarna, tar plats i debatten och samverkar i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten.

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund och en del av den världsvida kyrkan. Samfundet tillhör den evangelisk-lutherska traditionen och dess tro, bekännelse och lära formuleras i kyrkans bekännelseskrifter. Svenska kyrkan framträder regionalt som stift och dess episkopala struktur uttrycks genom att det finns en biskop i ledningen för varje stift.

Stiftets uppdrag är hämtat från kyrkoordningen, Svenska kyrkans regelverk, som beskriver stiftens arbete. Stiftets uppgift kan delas in i fyra delar: Det pastorala uppdraget, Tillsyn och främjande av den grundläggande uppgiften, God förvaltning samt Förvaltning av prästlönetillgångar.