Ett ljusblått bokomslag med texten Sång igång – 20 välkända sånger med pianokomp.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Sång igång

Sång igång är Svenska kyrkans pilotprojekt för att ge alla barn möjlighet att få utveckla sin sångröst tillsammans med andra. Projektet bjuder in till en smittande, gemensam sångskatt och till ett livslångt sjungande.

Barn sjunger allt mindre, även i musikundervisningen, vilket gör att de inte längre får tillgång till sina röster. Alla barn bör få möjlighet att upptäcka en källa till gemenskap, glädje och känslouttryck. Det är en mänsklig rättighet att få tillgång till sin sångröst, och där vill vi kliva in och agera. Sång igång genomförs i samarbete med Sveriges Kyrkosångsförbund och Kungliga Musikaliska Akademien.

Sjung tillsammans med utgångspunkt i läroplanen
Målet med Sång i gång är att barn i årskurs F-3 ska ges möjlighet att upptäcka sin egen röst, genom professionell sångundervisning. Tillsammans planerar skolan och den lokala församlingen fyra lektionstillfällen under ett läsår. Läs mer här