Rappmann Susanne

Kyrkoherde i Mölndals pastorat och kontraktsprost, Göteborgs stift.

MOTIVERINGAR

Susanne Rappmann disputerade 2005 på en avhandling i systematisk teologi om funktionshinder och teologi och är sedan hösten 2016 ersättare i Svenska kyrkans överklagandenämnd. Susanne har en bred erfarenhet av församlingsarbete i Göteborgs stift, i både ett mindre och ett större pastorat. Hon var kyrkoherde i Mölndal under förändringen 2014 från en samfällighet till ett pastorat och det förändringsarbetet ledde hon på ett utmärkt sätt. Susanne har också akademisk erfarenhet och under sin doktorandtid undervisade hon på Karlstad universitet. Susanne är en god predikant och en trygg ledare.

Susanne Rappmann har blick för helheten, med förmåga att organisera och prioritera, och vakenhet för det som är viktigt just nu och på sikt. Med vision och engagemang för en kyrka som är synlig i samhället en kyrka som är modig, angelägen och närvarande i det som sker.