Foto: Ikon

Värdegrund

Svenska kyrkan strävar efter varje människas lika värde, arbete för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet i harmoni med värdegrunden.

Svenska kyrkans värdegrund genomsyrar hela vår organisation och verksamhet i Sverige och internationellt. Den är vägledande i arbetet för mänskliga rättigheter, jämställdhet, barnets bästa, en hållbar värld och emot sexuella trakasserier, övergrepp och diskriminering.

En öppen, tydlig kyrka som på ett relevant sätt förmedlar evangeliet till alla människor.

Göteborgs stifts vision

Värderingarna grundar sig i en öppen, flexibel, helhetssyn med församlingen i fokus.