Foto: Ikon

Fakta

Om offentlighetsprincipen, webbplatsen, fakturering och personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsbehandling

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Fakturering till Göteborgs stift

Följande gäller när du ska fakturera Göteborgs stift:

Fakturering till Göteborgs stifts prästlönetillgångar

Följande gäller när du ska fakturera Göteborgs stifts prästlönetillgångar:

Offentlighetsprincipen

Svenska kyrkan har en inomkyrklig offentlighetsprincip som grundar sig på Lagen om Svenska kyrkan och Kyrkoordningen.

Om webbplatsen

Här finner du information som rör hela svenskakyrkan.se/goteborgsstift till exempel vad som gäller för cookies, utgivningsbevis och hur en söker på webbplatsen.