Foto: Lydie Nesvadba

Scenprogram Fredagsscenen

Nyhet Publicerad Ändrad

Fredagsscenen på Bokmässan 2017 fokuserar på Bildning, mod och motstånd. Programmet är öppet för alla, inget seminariekort krävs, och filmas av UR med syfte att lärare och andra intresserade ska kunna använda filmerna i utbildningshänseende.

Fredagsscenen

 

09.30             Mod, motstånd och civilkurage

Vad är det som ger kraft att stå upp för sina värderingar, trots övervåld och maktutövning? Ett spännande samtal mellan två personer – båda under året belönade med var sitt prestigefullt pris – som fått betala ett högt pris för sina ideal.

Medverkande: Anders Kompass, tidigare chef för fältarbetet vid FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och Martin Schibbye, journalist


10.00             Frihet, jämlikhet och reformation!

Svenskarna beskrivs ibland som det ”gudlösa folket” i världens mest sekulariserade land. Per Svensson visar i den uppmärksammade boken Frihet, jämlikhet, reformation! 500 år med Luther hur starkt vi är formade av den radikala samhällsomvandling som skedde på 1500-talet. Varför vi lever som vi gör och var många av våra värderingar har sina rötter.

Medverkande: Per Svensson, kulturjournalist, författare och Karin Johannesson, universitetslektor i religionsfilosofi och docent vid Uppsala universitet.
I samarbete med Weyler Förlag


10.30             Killarna de stora förlorarna – kan skolan bryta segregation och utanförskap?

Idag läser män allt mindre och utbildar sig i allt lägre grad, medan kvinnorna spurtar förbi. Allt färre från arbetar- och lägre medelklass fortsätter till högre studier. I boken Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen, beskriver Emma Leijnse vad som händer när män hamnar utanför både arbetsmarknad och familjeliv.

Medverkande: Johan Söderman, docent barn- och ungdomsvetenskap, Göteborgs universitet samt Emma Leijnse, journalist och författare


11.00       Sverige sett på håll

Teologen Werner Jeanrond, katolik och uppväxt i Tyskland, ser mycket lutherskt i svensk kultur. Han menar att vårt reformatoriska arv är mer påtagligt än Martin Luther själv. Vad ser andra när de tittar på Sverige och svenskarna?

Medverkande: Werner Jeanrond, professor i Oxford samtalar med Elena Namli, professor vid Centrum för Rysslandsstudier och i teologisk etik vid Uppsala universitet


11.30             Grejen med substantiv och pronomen

Sara Lövestams bok om verb blev en succé när den kom. I uppföljaren finns allt en människa kan fundera över kring substantiv och pronomen. De medverkande vrider och vänder på vanliga språkliga fenomen.

Medverkande: Sara Lövestam, författare och språkvetare och Björn Kohlström, gymnasielärare, litteraturkritiker och medlem av Augustprisjuryn i skönlitterära klassen
I samarbete med Piratförlaget


12.00             Utan språk förstår man ingenting – läs för livet!

Olika riktade insatser och läsfrämjande kampanjer har mer eller mindre framgångsrikt pågått under decennier – med målet att ge barn verktyg att erövra språket och tränga in i böckernas värld. Författaren Martin Widmark har t ex startat projektet En Läsande Klass. Hur kan vi skapa bestående effekter för barn från olika kulturer och miljöer?

Medverkande: Martin Widmark, barn-och ungdomsboksförfattare och lärare och Anne-Marie Körling, läsambassadör
 

12.30             Myten om världens modernaste land?

Ut med det gamla, in med det nya. Att osentimentalt klippa banden med det förflutna och snabbt anamma det som är nytt har nästan blivit ett nationellt svenskt särdrag. Men stämmer verkligen bilden av Sverige och svenskarna som världens modernaste land? Har allt förändrats så snabbt?

Medverkande: Erika Willander, fil dr. religionssociolog, Uppsala universitet och Kristina Lindh, journalist

 
14.00             Är E-sport en väg till bildning?

E-sporten växer i Sverige och antalet gymnasieutbildningar blir allt fler. Enligt E-sportstjärnan Emil ”HeatoN” Christensen visar forskning att e-sportande bidrar till snabbare språkmässig utveckling och förmåga att fatta beslut under press. Är detta en ny väg till ungdomars kunskap och bildning?

Medverkande: Emil ”HeatoN” Christensen, E-sportstjärna och Carin Falkner, universitetslektor i pedagogik vid Högskolan i Borås


14.30             Sagor om natten – om rädsla, längtan och medkänsla

I Kitty Crowthers värld står dörren vidöppen mellan fantasi och verklighet. Det var också en motivering när hon fick Alma-priset 2010, ”… i sin djupa inlevelse med dem som har det svårt visar hon på vägar där svaghet kan vändas till styrka”. I år kom Sagor om natten, som handlar om Lilla Björn som kräver att få höra tre sagor innan han ska sova.

Medverkande: Kitty Crowther, belgisk bilderboksförfattare, belönad med ALMA-priset 2010 och Kristina Lindh, journalist
I samarbete med Lilla Piratförlaget

15.00             Alla frågar sig varför – har filosoferna svaret?

Allt fler vänder sig idag till filosofin för att söka svar på livets stora frågor. Hur kommer det sig? Den frågan ställde sig även barnboksförfattaren Eva Susso. Resultatet blev boken Alla frågar sig varför. På varje uppslag ställer ett barn en existentiell fråga, där en filosof ger sin syn på saken, skapad som ett djur på bilderna.

Medverkande: Eva Susso, barnboksförfattare och Peter Gärdenfors, seniorprofessor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet och författare
I samarbete med Lilla Piratförlaget

 

15.30             Lever vi i ett kunskapssamhälle?

I boken Det finns inga häxor– en bok om kunskap skriver historikern Arne Jarrick om vad kunskap är, hur den uppstår och växer, hur den anammas och avvisas. Det är inte längre säkert att mer kunskap betyder kunnigare människor. Experiment visar att människor bara tar till sig den kunskap som stämmer med de egna åsikterna. Vad gör man åt det?

Medverkande: Arne Jarrick, professor historia, Stockholms universitet och författare samt Ulla Carlsson, innehavare av Unesco-professuren i yttrandefrihet, medieutveckling och internationell politik, Göteborgs universitet
I samarbete med Weyler Förlag


 
16.00         Melodifestivalen och arvet från reformationen

I inget annat land har Melodifestivalen en så stark ställning. 600 000 svenskar sjunger i kör. För en generation sedan stod det en tramporgel i varje klassrum. Beror musikens starka ställning på arvet från reformationen, då den högsta formen av musik var sfärernas egen, universums matematiska ordning?

Medverkande: Per Harling, präst, författare och kompositör och Helene Almqvist, radio- och TV-journalist.

 

16.30 Vad är bildning?

Vad menar vi med bildning? Vad är allmänbildning och finns det olika slags bildning? Värderas det jag lär mig på skolgården och av mina vänner lika högt som annat kulturellt kapital? Hur ser vägen till bildning ut idag?

Medverkande: Navid Modiri, föreläsare, samtalsaktivist och författare till nyutkomna Hej syster samtalar med Odd Zschiedrich, tidigare kanslichef på Svenska Akademien och författare till boken Vad är bildning och 100 andra jätteviktiga frågor.
I samarbete med Forum bokförlag

 

17.00         Osynliggjorda kvinnor som skapat vår historia

Feministiska och postkoloniala perspektiv har senaste decennierna belyst hur västerländska manliga erfarenheter gjorts till norm för vad som är viktigt, värdefullt och värt att veta. Lina Thomsgård, grundare av rättviseförmedlingen och programledare, lyfter i en ny antologi fram kvinnor som förtigits i historieböckerna, men som på olika sätt skapat historia. Hon samtalar med journalisten och författaren Ulrika Knutson.

Medverkande: Lina Thomsgård och Ulrika Knutson.