Scenprogram 2012

Nyhet Publicerad Ändrad

Se människan/Svenska kyrkan och Sensus i samarbete med nedanstående förlag och institutioner. Alla programpunkter ingår i entrébiljetten och mellan varje programpunkt visas ett bildspel.

Välkommen till årets Se människan! Välkommen att möte poeter, politiker, profeter och personer med omskakande och inspirerande livsberättelser!

Förändring är möjlig när vi vågar utsätta oss för utblickar som kan leda till nya insikter.
(KG Hammar)

 


Scenprogram för Se människan-scenen
TORSDAG 27 SEPTEMBER

9.15 – 9.25
Se människan
Ge mig det levande vattnet. Prästen och ikonmålaren Erland Forsberg i en meditation över människans möte med det heliga.
Svenska kyrkan

9.30 – 9.50
I begynnelsen var ordet I gudstjänsten samlas människor för att möta Gud. Här uttrycks förlåtelse och hopp, förtvivlan och närvaro. Vilka är orden som bär och vad bär dessa ord? Om detta samtalar prästen och författaren
Elisabeth Hjort och biskop Esbjörn Hagberg med Erika Hedenström.

10.00 – 10.20
Vårt behov av mörker
Åsa Larsson är aktuell med sin kriminalroman Till offer åt Molok. Hon samtalar med Magnus Sundell om vårt behov av att konfrontera det mörka och svåra ”på distans”, med hjälp av fiktion i en trygg miljö.
Albert Bonniers Förlag och Bilda

10.20 – 10.50
Förlåt?
Är det möjligt, eller ens önskvärt med försoning mellan offer och förövare? Felicia Feldt som skrivit uppväxtskildringen Felicia försvann och psykoterapeut Börje Svensson författare till Dom mest hatade samtalar med Conny Brandell.
Ordfront och Weyler förlag

11.00 – 11.20
Himlaspelet – om själens vandring mellan helvete och himmel
Rune Lindströms Himlaspel hade premiär 1941 och har sedan dess spelats varje sommar i Leksand. Dramat anknyter både till Dantes gudomliga komedi och Bunuyans Kristens resa. Skådespelaren och regissören Birgit Carlstén och Claes-Bertil Ytterberg, biskop em samtalar om vad som gör Himlaspelet meningsfullt i vår tid.
Samtalsledare Mikael Ringlander
Svenska kyrkan

11.30 – 11.50
Att skriva sitt inre barn till liv
I skrivprocessen för romanen Ögona böj hittade Solveig Bergqvist Larsson flickan hon en gång var. Flickan bar på många rädslor, men framför allt hade hon humor, kreativitet och tillit. ”Nu skyddar jag henne. Och det jag egentligen inte törs, det hjälper hon mig att våga.” Om detta samtalar hon med Sara Blom.
Verbum Förlag

12.00 – 12.20
Det handlar om barn
Hundra steg från helvetet – mobilen darrar till i hennes ficka. Ett sms från honom. Är du på väg? Vi väntar. Han visste precis vad han ville ha och hon sa aldrig nej. Varför skulle hon säga nej? Författaren Caroline Engvall har skrivit ett kapitel i antologin Det handlar om barn som lyfter fram barn i utsatta situationer i Sverige. Hon samtalar med Marika Palmdal.
Ersta diakoni och Verbums Förlag

12.30 – 12.50
Vi mot dom
Religion tycks allt mer handla om att vara mot någon eller något, ofta en annan tro än den egna. Men hur kan man predika kärlek och frid och stå i ständig strid med sina grannar? Professorn och prästen Jesper Svartvik samtalar med Werner G. Jeanrond utifrån sina erfarenheter från den mångreligiösa staden Jerusalem och sin nyutkomna bok Förundran och förväntan.
Verbum Förlag

13.00 – 13.20
Tema Tranströmer – två sanningar närmar sig varandra
Leonard Neuger, professor i slaviska språk och Tranströmers översättare till polska, talar om det universella i Tomas Tranströmers lyrik.
Svenska kyrkan

13.30 – 13.50
Är försoning möjlig?
Är det möjligt, eller ens önskvärt, med försoning mellan brottsling och brottsoffer? Lasse Bengtsson samtalar med psykoterapeut Börje Svensson och bitr. kyrkoledare Sofia Camnerin utifrån deras nyutkomna böcker De mest hatade och Försoning behövs.
Verbum Förlag och Ordfront

14.00 – 14.20
Individuell tro eller kristen gemenskap?
Brottningen med att försöka omtolka både evangeliet och samtiden tillhör kyrkans natur. Frågan är vilka konsekvenser brottningen får för kyrkan som kärleksgemenskap. Detta diskuterar teologen och oxfordprofessorn Werner G. Jeanrond i sin bok Kyrkans framtid. Här i samtal med Kristina Lindh.
Arcus förlag och Svenska kyrkan

14.30 – 14.50
Arabisk vår
Hur vårljus ser framtiden egentligen ut i mellanöstern för kristna och kvinnor, när den arabiska revolutionen medför att salafister och andra konservativa grupper får ökad makt? Cecilia Uddén, Sveriges radios korrespondent i mellanöstern, samtalar med Marika Griehsel.
Svenska kyrkan

15.00 – 15.20
Gudstjänst – vad ska det vara bra för?
Svenska kyrkan prövar nya ordningar för att fira gudstjänst. På vilket sätt kan gudstjänstens tilltal utmana och befria mitt i samhället och i människors liv? Boel Hössjer Sundman, huvudsekreterare för arbetet nya gudstjänst ordningar, Ulrika Milles, kulturjournalist och författare, samtalar med KG Hammar.
Svenska kyrkan

15.30 – 15.50
Vad gör oss till hjältar?
Ett samtal om Raoul Wallenberg Handlaren Raoul Wallenberg arbetade med att importera livsmedel från Ungern, när han blev värvad till en räddningsaktion för de sista resterna av Europas judiska befolkning. Ingrid Carlberg, aktuell med boken Det står ett rum här och väntar på dig ... och Bengt Jangfeldt (Raoul Wallenberg En Biografi) samtalar med KG Hammar om vad som får en människa att utveckla hjältemod.
Norstedts förlag, Wahlström & Widstrand
16.00 – 16.20

Ett samhälle utan bildning
Somliga hävdar att den humanistiska forskningen är i kris, andra att den är utan samhällsnytta. Vad är humanistisk kunskap värd? Anders Ekström och Sverker Sörlin talar utifrån sin aktuella bok Alltings mått. Samtalsledare Anders Mellbourn.
Norstedts förlag och tidningen Sändaren

16.30 – 16.50
Mary Coughlan om Mary Coughlan
Jazz- och bluessångerskan Mary Coughlan har kallats Irlands Billie Holiday. För några år sedan kom hennes självbiografi Bloody Mary – My story. Hon samtalar med Erika Hedenström om framgången, övergreppen, missbruken och vägen tillbaka. Samtalet förs på engelska.
Republiken Irlands ambassad och Svenska kyrkan

17.00 – 17.20
Det moderna genombrottets historia
I sin nya romansvit kallad Det stora århundradet berättar Jan Guillou den moderna epokens historia. Han samtalar med Barbro Matzols om de idéer om människan, samhället och framtiden som formade 1900-talet.
Piratförlaget

17.30 – 17.50
Rasisten i mig
Journalisten Niklas Orrenius undersöker i sin reportagebok Sverige forever in my heart frågor om migration, utanförskap och intolerans. Kanske finns rädslan och friktionen i det mångkulturella samhället inom oss
alla? Samtalsledare Magnus Sundell. Natur & Kultur och Studieförbundet Bilda

17.50
Bildspel Fotolandslaget
Tidningen Se var Sveriges motsvarighet till amerikanska Life.

FREDAG 28 SEPTEMBER
9.15 – 9.25
Se människan
Vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Biskop emerita Caroline Krook i en meditation över Maria Magdalena, kanske den människa som stod Jesus närmast.
Verbum Förlag

9.30 – 9.50
Kärleken – den enda nåden
Linn Ullmann är aktuell med romanen Det dyrbara. En ung kvinnas försvinnande blir utgångspunkten för en tät berättelse om familjehemligheter, lögner, sårbarhet och sorg. Hon samtalar med Kristina Lindh.
Albert Bonniers Förlag, Kyrkans Tidning

10.00 – 10.20
Ung, svensk, religiös?
För unga svenskar är den organiserade religionen mindre meningsfull och användbar än den andlighet de möter genom vänner och på internet. Mia Lövheim, professor i religionssociologi, som skrivit boken Religion som resurs? Existentiella frågor och värderingar i ungas liv, och Mats Trondman, professor i kultursociologi, samtalar med Annika Broman.
Artos förlag och Sigtunastiftelsen

10.30 – 10.50
Barns rätt till andlig utveckling
Ärkebiskop Anders Wejryd i samtal med författaren Ylva Eggehorn om barns rätt att få växa också i andligt hänseende, med utgångspunkt i boken En vän från himlen, en litterär återberättelse av Bibeln för barn.
Libris förlag

11.00 -11.20
Kultur och religion i Irland och Europa
Dramatikern, romanförfattaren och poeten Sebastian Barry samtalar med teologen Werner G. Jeanrond om hur kultur och religion samspelar i hans skrivande och i det moderna Irland. Samtalet förs på engelska.
Republiken Irlands ambassad

11.30 – 11.50
När fördämningen brister
Mikael Niemi berättar om sin roman Fallvatten. En dag brister den stora kraftverksdammen, vattnet dånar som en vägg och tar med sig allt, människor och hus, på sin väg längs Lule älv. Samtalsledare Beata Åhrman Ekh.
Piratförlaget

12.00 -12.20
Människan Gunnar Ekelöf
I En diktares kompost, en biografi om en av våra mest kända poeter, Gunnar Ekelöf, skriver psykiatriprofessor Johan Cullberg om poetens kaotiska och smärtsamma barndom och hur den kom att påverka hans skrivande. Samtalsledare Dan-Eric Sahlberg
Natur & Kultur, Sigtunastiftelsen

12.30 – 12.50
Så dödar vi en människa
Hur ska vi ta hand om våra gamla och hur vill vi själva bli omhändertagna på ålderns höst? Stefan Gurt har skrivit boken Så dödar vi en människa, en uppgörelse med äldrevården och med synen på gamla i det ålderssegregerade Sverige. Samtalsledare Barbro Matzols.
Wahlström & Widstrand

13.00 – 13.20
Tema Tranströmer – stjärnbilderna stampar i sina spiltor
Astronomen Bengt Gustafsson om kosmos närhet hos Tomas Tranströmer.
Svenska kyrkan

13.30 – 13.50
Vår existentiella stumhet
Småprat om trevligheter och irritationsmoment är vi bra på. Men många saknar ett språk för det viktigaste i livet och har ingen att prata allvar med. Om existentiell ohälsa och behovet av ett meningsskapande språk talar Cecilia Melder, som skrivit boken Vilsenhetens epidemiologi. Samtalsledare Erika Hedenström.
Svenska kyrkan och S:t Lukas

14.00 – 14.20
Gisslan hos gerillan
I mer än sex år satt Ingrid Betancourt gisslan hos den colombianska FARC-gerillan. Hennes far hann dö och hennes dotter bli vuxen. Hur klarar man av att leva värdigt under de mest förödmjukande omständigheter? Om det berättar hon i boken Också tystnaden har ett slut. Samtalet förs på engelska. Samtalsledare Anders Wejryd.
Svenska kyrkan

14.30 – 14.50
Kärlek, lögn, makt och religion
I sin nya roman Förlåtelsen, vänder Hanne-Vibeke Holst blicken mot sin egen familjehistoria. Om denna breda släkt- och samtidsberättelse samtalar hon med Maria Ottensten.
Albert Bonniers Förlag

15.00 – 15.20
Göran Rosenberg om Förintelsens skuggor
Den polsk-judiske David Rosenbergs väg från fattigstaden Lodz i Polen till framtidsstaden Södertälje går genom förintelselägret Auschwitz-Birkenau. I boken Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz försöker Göran Rosenberg
lägga samman skärvorna i faderns liv. Samtalsledare KG Hammar.
Albert Bonniers Förlag

15.30 – 15.50
Att bli sedd på djupet
Den existentiella trösten kan uppstå när någon ser en på djupet. Då kan vi reparera skador från barndomen – och lära oss att trösta oss själva. Psykologen Marta Cullberg Weston är aktuell med boken Tröst och reparation. Samtalsledare Conny Brandell.
Natur & Kultur och S:t Lukas

16.00 – 16.20
Ögonblicken då allt förändrades
Herman Lindqvist har gjort Sveriges historia tillgänglig för en bred allmänhet. Han har också gjort sig känd som en frispråkig och ibland kontroversiell debatt om sin uppväxt, livet som krigskorrespondent, författarskapet och förhållandet till kungafamiljen. Han samtalar med Sara Blom.
Albert Bonniers Förlag

16.30 – 16.50
Är religion en mänsklig rättighet?
”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet” enligt FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Det är också utgångspunkten för Hans-Ingvar Roths bok Är religionen en mänsklig rättighet? Men vilken plats har religionen i ett modernt samhälle? Samtalet leds av Brita Häll.
Norstedts förlag, Kyrkans Tidning

17.00 – 17.20
Att bära på en hemlig skuld
Som tonåring är Jonas inblandad i en olycka som kommer att prägla honom resten av livet. I sin nya bok Kast med liten kniv skriver Sara Kadefors om att försöka bli en bra människa trots att man bär på en mörk hemlighet. Samtalsledare Barbro Matzols.
Piratförlaget, Kyrkans Tidning

17.30 – 17.50
Hoppas trots allt
I sin bok Något att hoppas på när det värsta har hänt anknyter den norske prästen Per Arne Dahl till flera samtida mänskliga katastrofer, bland andra tragedin på Utøya. Lisbeth Gustafsson samtalar med honom om hopp som ett konstruktivt sätt att angripa framtiden.
Libris förlag, Studieförbundet Bilda

18.00 – 18.20
Vem mördade Dag Hammarskjöld?
Den brittiska forskaren Susan Williams som skrivit boken Who killed Hammarskjöld? hävdar att FN:s svenske generalsekretare Dag Hammarsköld inte föll offer för ett flyghaveri, utan mördades. Ett mord som mörklades av den rhodesiska haverikommissionen. Om detta samtalar hon med Marika Griehsel.
Svenska kyrkan

18.30 – 18.50
Om inte älskad – fruktad
Deckarförfattarna Anders Roslund och Börge Hellström skriver om en verklighet som får oss att vilja vända bort blicken, om Sveriges dystra baksida. Deras senaste bok Två soldater handlar om en förort i lågor och om unga killar utan någon väg in i samhället som istället hittar trygghet och gemenskap i kriminella gäng. Ett skenande samhällsproblem. Här i ett samtal med Sara Blom.
Piratförlaget

18.50
Bildspel Fotolandslaget
Tidningen Se var Sveriges motsvarighet till amerikanska Life.

 


LÖRDAG 29 SEPTEMBER
9.15 – 9.25
Se människan
Vad är då en människa, att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Prästen Marika Palmdahl, Stadsmissionen i Göteborg, i en meditation om den paradoxala människan med både gott och ont, styrka och svaghet inom sig.
Svenska kyrkan

9.30 – 9.50
Barn och bråddjup
Det är en oskriven lag att berättelser för barn måste sluta någorlunda lyckligt. Men den irländske författaren John Boyne skriver existentiellt utmanande berättelser för en ung publik, utan tillrättalagda slut, där hoppet många gånger finns mitt i mörkret. Samtalsledare Tomas Pettersson. Samtalet förs på engelska.
Republiken Irlands ambassad

10.00 – 10.20
Att odla sin författardröm
Deckarförfattaren och trädgårdsmästaren Kjell Eriksson har skrivit en självbiografi där han berättar om sin klassresa, en kamp mellan lusten att skriva och den ärvda synen på vad som är riktigt arbete, handens och jordens. Här samtalar han med Maria Ottensten.
Ordfront förlag

10.30 – 10.50
När Sverige fick Aids
Jonas Gardell har gett ut den första delen i en romansvit om Aids-utbrottet i 80-talets Stockholm. Den handlar om de unga homosexuella män som för första gången i historien börjat gripa efter sin frihet. Om sjukdomen som hotar att döda dem alla, och om hur samhällets olika aktörer hanterade situationen. Samtalsledare Jonas Eek.
Norstedts förlag

11.00 – 11.20
Det religiösa är politiskt
Med Norden och Europa som förebild har sekularisering länge betraktats som ett mått på utveckling och modernitet. Men på senare år talar allt fler om religionens återkomst som en politisk maktfaktor. Göran Rosenberg och Antje Jackelén, biskop i Lunds stift, samtalar med Alf Linderman.
Svenska kyrkan och Sigtunastiftelsen

11.30 – 11.50
Stig Larsson om Stig Larsson
Efter att ha trott sig vara nära döden återfår poeten och dramatikern Stig Larsson lusten att skriva. När det känns
att det håller på att ta slut är den omtalade författarens återkomst till litteraturen och handlar om hans eget liv: om knark och kärlek, vänskap och arbete.Samtalsledare Dan-Erik Sahlberg.
Albert Bonniers Förlag och Sigtunastiftelsen

12.00 – 12.20
Strindbergs skugga
August Strindbergs sår och skuggsidor drev hans författarskap och fascinerar även idag. Men den litterära fadren kastar också själv en skugga som andrasvenska författare måste förhålla sig till. PO Enquist och Ulf Peter Hallberg båda aktuella med böcker om August Strindberg samtalar med Caroline Krook.
Norstedts förlag

12.30 – 12.50
Marcus Birro om Marcus Birro
Mitt i livet har Marcus Birro skrivit sina memoarer, Släng alla kartor, 1992-2012. En berättelse om galenskap, ungdomlig frenesi, missbruk och vägen upp igen. Det är också en resa genom ett Sverige som förändrats radikalt på tjugo år. Samtalsledare Dan-Erik Sahlberg.
Forma och Damm förlag, Sigtunastiftelsen

13.00 – 13.20
Tema Tranströmer – svar på brev
Poeten Marie Lundquist talar om brev, dikt, bön: det hemliga meddelandet i Tomas Tranströmers lyrik.
Svenska kyrkan

13.30 – 13.50
Gäst hos ärkebiskopen – Birgitta Almgren
Birgitta Almgren, professor vid Södertörns högskola samtalar med Anders Wejryd om sin aktuella bok Inte bara spioner … Stasi-infiltration i Sverige under kalla kriget.

14.00 – 14.20
Sång för de förtryckta
I sin nya roman Tyst i klassen porträtterar Björn Ranelid två starka kvinnor i Malmös fattigkvarter: arbetarklassmamman Karin och hennes adoptivdotter Kristina, som läser till präst. Med hjälp av religionen bryter de båda mot sitt sociala arv och reser sig ur misären. Samtalsledare KG Hammar.
Albert Bonniers Förlag

14.30 – 14.50
Det svenska folkhemmets uppgång och fall
Yvonne Hirdman, medförfattare till sjunde delen av Sveriges historia, 1920-1965, samtalar med Alf Linderman om åren då den svenska arbetarrörelsen blev starkast i världen, då livslängden, semesterdagarna och lönerna bara ökade. Om den tilltagande sekulariseringen och de modernistiska värderingarnas genombrott.
Norstedts förlag, Sigtunastiftelsen

15.00 – 15.20
Utrota hungern med pengar i handen I uppmärksammade Just give money to
the poor skriver Armando Barrientos om hur barnbidrag och folkpensioner i utvecklingsländer lyfter hundratals miljoner människor ur fattigdom. Varför har det tagit så lång tid att inse att fattigdom kan minskas genom kontanta bidrag? Samtalsledare Anders Wejryd.
Svenska kyrkans internationella arbete

15.30 – 15.50
När en verklig person blir romanfigur I Erlend Loes bok Fvonk spelar Norges statsminister Jens Stoltenberg en av huvudrollerna. Han är trött och lite deprimerad. Men vad tycker Jens Stoltenberg om att bli en romanfigur? Erlend Loe samtalar med Dan-Erik Sahlberg om sin roman.
Alfabeta bokförlag och Sigtunastiftelsen

16.00 – 16.20
Gäst hos Ärkebiskopen – Tomas Bannerhed

16.30 – 16.50
Religiös – en plump i ditt CV
Samtal om synen på religiös tro och religiösa i Sverige med Lars Adaktusson, tv-journalist och Ebba Lindsö, ordförande Sjätte AP-fonden. Samtalsledare Erika Hedenström.
Libris förlag och Brasel Publishing

17.00 – 17.20
Barbara Hendricks om Barbara Hendricks
I sin biografi Min röst berättar operasångerskan Barbara Hendricks om sin resa från segregationens amerikanska söder till världens största operascener. Samtalsledare Gabriel Byström.
Leopard förlag, Göteborgs-Posten

17.30 – 17.50
New ways to kill your mother
Med utgångspunkt i författarskap som Thomas Manns och WB Yeats, men också i sin personliga historia, reflekterar den irländske författaren Colm Tóibín över vad som händer i familjen och med andra familjemedlemmars litterära ambitioner när en författare föds. I samtal med Werner G. Jeanrond.
Samtalet förs på engelska.
Republiken Irlands ambassad, Norstedts

SÖNDAG 30 SEPTEMBER
9.15 – 9.25
Se människan
Kan du knyta samman Sjustjärnorna eller lossa Orions bälte? Astronomen Bengt Gustavsson i en meditation om människan sedd ur universums perspektiv.
Svenska kyrkan

9.30 – 9.50
12 steg för hopplösa
Fler och fler upptäcker 12-stegsmetoden som verktyg för att förändra sitt liv. Prästen Olle Carlsson samtalar med Conny Brandell om hur Anonyma Alkholisters 12 steg kan hjälpa vanliga människor att nå en fördjupad andlighet och bättre kontakt med sig själva.
Bonnier Fakta

10.00 – 10.20
Om värdet i det nedvärderade
Sara Beischers debut Jag ska egentligen inte jobba här, är en modern arbetarroman. Ett vardagsäventyr om äldreomsorgen, det viktiga i det triviala och det vackra i det fula. Och om att hitta sig själv där man egentligen inte ville vara. Samtalsledare Ylva Leitzinger.
Ordfront förlag

10.30 – 10.50
Om det var krig i Norden
Om kriget kom, vart skulle du ta vägen? Hur skulle du vilja bli behandlad? Janne Tellers bok har väckt stor uppmärksamhet runt om i Europa. Genom att vända på perspektiven tvingas läsaren inta flyktingens position. Här samtalar hon med KG Hammar.
Lilla Piratförlaget

11.00 – 11.20
Dansk dystopi
I sin senaste bok Brev till Prinsen av Mogadonien beskriver Suzanne Brögger ett land med många likheter med Danmark, och Sverige. Landet sover och romanens Fru Z vill väcka det innan det är för sent. Ett försvar för konsten, men också ett inlägg mot ett medieklimat som talar till de lägsta instinkterna. Samtalsledare Erika Hedenström.
Norstedts förlag

11.30 – 11.50
Marks universum
I Mark Levengoods nya bok Rosor, min kära, bara rosor förvandlas den gråaste vardag till en palett med livets alla färger. Här berättar han om sin värld. Samtalsledare Erika Hedenström.
Piratförlaget

12.00 – 12.20
Kommer man närmare Gud i Himalaya?
I sin nya roman Vägen till Khumbu berättar Lennart Hagerfors om en man som förlorat fotfästet i livet och söker återfinna det i bergen. Samtalsledare Lasse Bengtsson.
Weyler förlag

12.30 – 12.50
En utväg för Israel och Palestina?
Bruden är vacker men har redan en man heter en ny bok om sionismens historia av mellanösternkännaren Ingmar Karlsson. Han samtalar med Magnus Stenberg om tänkbara framtidsscenarier för människorna i Israel och Palestina.
Wahlström & Widstrand ochStudieförbundet Bilda

13.00 – 13.20
Tema Tranströmer – tiggarskålen som lyfter sig själv från golvet Biskop em Claes-Bertil Ytterberg talar om hopp och mystik i Tomas Tranströmers lyrik.
Svenska kyrkan

13.30 – 13.50
Bäst och ensammast i världen
Golnaz Hashemzadeh berättar om sin debutroman Hon är inte jag, en berättelse om priset man får betala för att alltid vilja vara bäst. Om identitetslöshet och suget efter tillhörighet. Samtalsledare Ylva Leitzinger.
Wahlström & Widstrand

14.00 – 14.20
Vad är kyrkans roll idag?
Biskopen i Göteborgs stift, Per Eckerdal, är aktuell med herdabrevet Skakad, inte rörd, där han argumenterar för att kristen tro måste få konsekvenser i handling. Samtalsledare Gabriel Byström.
Göteborgs stift

14.30 – 14.50
Vandra där du är
Hur långt måste man egentligen gå för att få kalla sig pilgrim? Ingenstans kanske. Martin Lönnebo, tidigare biskop i Linköpings stift, och Anna Alebo, pilgrimspräst i Lund och aktuell med boken Vandra med Frälsarkransen samtalar med Eva Staxäng om att vara pilgrim i sitt eget liv.
Verbum Förlag

15.00 – 15.20
Sjung tills du stupar
I sin självbiografi Sjung tills du stupar berättar Tommy Körberg om kärleken till musiken, sitt liv i rampljuset, kokainmissbruket och tiden bakom galler. Och om hur det har påverkat honom att ha lämnats bort som barn. Samtalsledare Erika Hedenström.
Albert Bonniers Förlag

15.30 – 15.50
Carola och karisman
Varför släpper Carola aldrig taget om sin Bibel och inte heller om svenska folket? Johanna Koljonen och Andreas Ekström har skrivit boken Främling – en bok om Carola. Om fenomenet Carola Häggkvist och vad hennes kristna tro har betytt för henne och för hennes publik. Samtalsledare David Ekh.
Weyler förlag och studieförbundet Sensus

16.00 – 16.20
Fotolandslaget
Tidningen Se var Sveriges motsvarighet till amerikanska Life. Pressfotografer som Lennart Nilsson, Anders Engman och Jan Delden fick sin skolning där. Lars Fahlén har intervjuat dem alla för sin bok Vad de fick se! Han samtalar med Mikael Ringlander.
Svenska kyrkan