En miniatyrmodell av Jesus korsfästning.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Korset

Folket hoppades att Jesus skulle vara den befriare som skulle driva ut ockupationsmakten och återupprätta riket. Men hans väg ledde till ett kors, inte till en tron – och just detta kors har blivit kristendomens viktigaste symbol. Hur kommer det sig?

Hjärtat i kristen tro har ända sedan början varit att det som ser ut som ett nederlag faktiskt är en seger. Gud blev människa i Jesus för att visa en vilsegången mänsklighet vägen tillbaka till Gud, för att visa vem Gud är. Och där, på korset på långfredagen, gick Jesus i döden för att undanröja allt som skiljer människan från Gud. Genom sin uppståndelse på påskdagen bröt Jesus sedan dödens makt, och öppnade vägen till evigt liv för alla som tror på honom.

Hur detta är möjligt har teologer förstått på lite olika sätt genom historien, men grunden är alltid densamma; korset är en seger som öppnar för gemenskap med Gud i tid och evighet. Korset är symbolen för Guds villkorslösa kärlek till människan.

Text: Frank Lorentzon, stiftsteolog