Äldre man med kaffekopp.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Hembakt och kaffe – enhetens tecken

Helena Jonsson är stiftsdiakon och minns tillbaka hur det var när hon var ny på sitt jobb: Ett av de uppdrag jag hade som diakon när jag var ny i min tjänst, var att göra hembesök. Anledningarna skiftade, inte sällan besökte jag de som inte längre hade möjlighet att ta sig till kyrkan.

Kanske hade ålderdomen gjort någon skröplig och trött. Jag minns flera personer som hade svårt med det sociala och som blev nervösa av att vara bland andra människor. Och så var det naturligtvis människor som på olika sätt blivit drabbade av sorg, svårigheter eller sjukdom.

Ofta var det uppskattat att jag tog med kassettband med inspelningar från de senaste veckornas gudstjänster i församlingskyrkan. På sin egen kammare kunde de jag besökte få stämma in i sin församlings sång, få dela bön och förkunnelse.

Helena Jonsson
Helena Jonsson, stiftsdiakon. Foto: Torgny Lindén

Under det senaste året, när vi har fått försöka gestalta och erfara vår församlingsgemenskap med hjälp av inspelningar och digitala sändningar, har jag tänkt på de där kassettbanden … Att förlänga församlingens gemenskap på detta sätt är inte nytt. Men, vilket tekniksprång som skett!

När jag kom var kaffebordet ofta dukat. Samtalet gick gradvis från vardagligt till väsentligt och förtroligt. Och så läste vi någon bibeltext och bad tillsammans. Ibland kom vi överens om att jag skulle ta med mig församlingens präst för att vi skulle kunna få fira mässa tillsammans. En av de jag besökte, ville precis varenda gång att vi skulle sjunga den fjärde versen på psalm 161 i psalmboken:

Kärlekens Ande, hand i hand lär oss som syskon att vandra. Samman oss bind med fridens band, hjälp oss att älska varandra. Styr våra steg i Jesu spår, lär oss att bedja Fader vår. Kärlekens Ande, led oss.

Allt detta far igenom mitt sinne när jag nu tänker på enhet och enhetens tecken. Jag tänker på kärlekens Ande som förenar oss människor med varandra och vikten och värdet av vår mänskliga gemenskap. Men också på hur mysteriet med Guds närvaro hos oss och i oss gestaltas i det alldeles vardagliga. På hur kaffebrödet och nattvardsbrödet möts, hur kyrkorummet och köket förenas. På hur mänskligt liv och kyrkans liv hör ihop när det brustna livet möter det brutna brödet.

Det är en annan tid nu än det tidiga 90-tal, som jag tänker tillbaka på. Både själva tiden och våra sätt att arbeta och umgås har förändrats. Men, kanske är uppgiften och utmaningen att tydligt, klokt, varmt och vardagligt uttrycka och gestalta enheten än mer viktig idag? I en tid då individualismens frihet – men också dess ensamhet påverkar oss. När våra liv verkar dras isär och till det yttre skilja sig allt mer från varandra. I en tid då de existentiella frågorna tränger sig på, men gudstjänstfirandet minskar.

Text Helena Jonsson, stiftsdiakon, foto Torgny Lindén, kommunikatör

Texten är tidigare publicerad i tidskriften Korsväg (nr 3 2021)

Uppenbara för oss ditt bords hemlighet: Ett enda bröd och en enda mänsklighet.

Olov Hartman